Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Žádost o šetření k Janu Nowokovi 

                      

O p i s
 
Výboru ve Zlíně    
Čís.jedn.Vs 2059/45.Referent Kulíšek
Věc : Nowok Jan 1) – šetření.
                                                                                                                            Sbor národní bezpečnosti
                                                                                                         Velitelství stanice
                                                                                                         Val. Polanka
 
     Žádáme, aby jste nám pokud možno urychleně vyšetřili a zaslali nám podrobný popis akce, kterou v roce 1945 Gestapo podniklo proti mlýnu v katastru obce Leskovec, jehož majitelem byl Jan Juřiček 2). – Vaše zpráva musí vyčerpávati celý průběh akce a musí obsahovati  jména a osobní data všech osob, které byly při této akce usmrceny. Pokud jde o osoby, jejichž osobní data nelze zjistit / Rusové / stačí, udáteli jméno. Tuto zprávu sepište ve dvojím vyhotovení z níž jedno zašlete ředitelství SNB, odděl. Státní bezpečnosti v Brně, kam jsme postoupili opisy protokolárních výpovědí svědků, které jste nám zaslali.
     Akce byla provedena totiž úředníky Gestapa v Brně, z nichž někteří jsou tam zajištěni.
 
          
 
   Za:                    
                                                                                                     Kulíšek v.r.                                                                                                              
 
 
                                                           Sbor národní bezpečnosti                                                                            
                                                        Došlo Val. Polanka , 3. 6. 1946
                                                       Čís.jedn. 1234/46            ./. příl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                        L.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                Sbor národní bezpečnosti
Velitelství stanice Val. Polanka, okres Vsetín                                              Val. Polanka , 7. července 1946
Čís.jedn. 759/1-46.
Věc: Jan  Nowok – šetření.
Odpov.k č.j.Vs 2059/45 ze dne 31.5.1946                                      Vyšetřující komise
                                                                                                               Okresního národního výboru
                                                                                                 Ředitelství SNB oddělní
                                                                                                 státní bezpečnosti
                                                                                                                                                            
                                                                                                               Zlín ,  Brno.
 
 
     Zasílám dotatečný spis protokolu očitých svědků případu vypálení mlýna Jana  Juřička v Leskovci čp. 67, s. o. Vsetín
     Dále oznamuji, že Jan   Juřiček 2) je nar. Dne 10. 2. 1895 v Leskovci, s. o. Vsetín,
     syn Jan Juřiček ml. 3) Je nar. 5. 2. 1926 tamtéž,
     manželka Františka   Juřičková 4) je nar. 16. 7. 1902 tamtéž,
     dcera Františka   Juřičková 5) je nar. 13. 3. 1929 tamtéž,
     dcera  Marie  juřičková 6) je nar. 10. 5. 1931 tamtéž .
 
     Dále 3 mrtví partyzáni zastřeleni a hozeni do ohně se jmenovali :
     Oldřich   K a ň o k 7), nar. 4. 1. 1927 ve Frýdku, je pohřben ve společném hrobě v Leskovci s rodinou  Juřičkovou,
     Sergej 8) o kterém není vice známo
     a Saška   Černý 9) jehož adresa je následující: SČ Altajsky kraj, Robrošenski rajon – Sil Sovět.
     Partyzán, který se vzdal po vyběhnutí z bunkru byl lékař partyzánů nazývaný  František  Gabitus – Bláha 10). Gestapem zatčen, nějaký čas vězněn a snad pro nedostatek usvědčujících důkazů propuštěn.
 
     Zasílá se vyšetřující komisu Okresního národního výboru ve Zlíně a ředitelství SNB, oddělení státní bezpečnosti v Brně.
 
 
                                                                                                                       Velitel stanice nemocen:  
                                                                                                                       Vrch. strážm. Loveček, v.r.               

 Originál výpovědi je uložen v Moravském Zemském muzeu v Brně, fotokopii najdete zde .

 

1)

kriminální tajemník Jan Nowok (23. 1. 1903 Janów Polsko - popraven 12. 11. 1946 Uherské Hradiště) Leoše Janáčka 17b, Brno-Královo Pole - přidělen gestapo Opava (1939), Moravská Ostrava (1940-1941), Brno (1942-1943), Zlín (1944-1945), raněn při akci.

2)

Jan Juříček (10. 2. 1895 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec č.p. 67 – majitel usedlosti. Syn Martina Juříčka gruntovníka z Leskovce 67 a jeho ženy Mariny Juříčkové (rozené Machálkové), vnuk Josefa Juříčka gruntovníka z Leskovce č.p. 61 a jeho ženy Terezy Juříčkové rozené Muchové, Jana Machálka výminkáře z Leskovce 67 a jeho ženy Roziny Machálkové (rozené Martincové). Záznam o narození v Leskovské matrice .

3)

Jan Juříček ml. (5. 11.1926 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 – syn majitele usedlosti a jeho ženy.

4)

Františka Juříčková, rozená Masařová (16. 7. 1902 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 – manželka majitele usedlosti. Dcera Pavla Masaře rolníka z Leskovce 1 a jeho ženy Františky Masařové (rozené Kotrlové) ze Střelné. Záznam o oddání v Leskovské matrice .

5)

Františka Juříčková ml. (13. 3. 1929 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67  – starší dcera majitele usedlosti a jeho ženy.

6)

Marie Juříčková (10. 5. 1931 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 – mladší dcera majitele usedlosti a jeho ženy.

7)

Oldřich Kaňok, někdy psáno Kaniok (3. 1. 1927 Frýdek-Místek – 3. 4. 1945 Leskovec), Třanovského 1153 (334), Frýdek-Místek –odbojový pracovník z Frýdku-Místku (spolupracoval se Sousedíkovou organizací). Udán Františkem Šmídem a Františkem Bednářem. Po zatčení podepsal spolupráci s gestapem a byl propuštěn. Po zatčení Františka Bednáře odchází do ilegality a začátkem ledna se přemisťuje do usedlosti Jana Juříčka. Z námi získaných dokumentů není zřejmé, že by někoho zradil či udal. Dokumenty z archivu SOkA ve Frýdku-Místku zde  .

8)

partyzán komisař Sergej Sorokin (1921 – 4. 3. 1945 Leskovec) – bližší informace zatím nezjištěny. Podle neověřených informací plánoval společný život s Anežkou Ondráškovou z Prlova, která byla 23. dubna 1945 zabita a upálena při prlovské tragédii.

9)

partyzán Alexandr Trofimovič Kotljarov zvaný Saška Čornyj (23. 4. 1918 – 3. 4. 1945 Leskovec) – první velitel ploštinského oddílu. Raněný při přestřelce v Lipině, zajat dne 7. srpna 1941. Dokumenty z moskevského archivu zde . Kotlarov přichází do Leskovce v průběhu března roku1945 od faráře Vladimíra Růčky z Újezdu (byl převlečen za faráře), kde byl ošetřován Annou Hanákovou a MUDr. Františkem Lapešem z Vizovic.

10)

ošetřovatel bratr Agapitus, obč. jm. Oldřich Bláha (27. 12. 1911 Loštice u Litovle – 22. 5. 1971 Zlín) pochován v řádové hrobce ve Vizovicích) Zlínská 467, Vizovice – od 50 let nejvyšší představený (správce) nemocnice milosrdných bratří ve Vizovicích.

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 10. 03. 2018