Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Protokol Jan Machálek, Leskovec č.53 

 O p i s protokolu

 
Sepsaný dne 17.dubna 1946 na stanici SNB Val. Polanka, s.o.Vsetín a dělníkem Janem Machálkem 1) nar. 7.4.1924 v Leskovci, s.o.Vsetín, tam příslušný a bytem v Leskovci čp. 53, s.o.Vsetín
 ve věci upálení rodiny Juříčkové v Leskovci čp. 67, s.o. Vsetín a prokázání totožnosti na akci zůčasněného Němce Jana Nowoka.
 
Jmenovaný byl napomenut, aby vypovídal pravdu uvádí:
 
Dne 3.dubna 1945 kolem 8 hodiny šel jsem z obce Leskovce domů na paseky. Na této cestě jsem byl zadržen neznámým německým vojákem se psem a odveden na stráň v blizskosti mého obydlí 2). Tam jsem byl zadržen asi 2 hodiny. Pak mně nařídil jeden Němec, kterého druzí zvali Polizei 3), abych šel do obce pro nějaké dělníky. Odcházel jsem dle nařízení, ale na mostku před Martincem na pasekách jsem byl Němci vrácen, zpět na původní místo. Tam jsem byl zadržen do té doby, než z obce přišel starosta Labaj 4)a cestář Mucha 5). Spulu s nim po důkladné osobní prohlídce, prokopával jsem zeď do sklepa, ve kterém byl v domě Jana Juříčka zřízen partyzánský lazaret. Prokopávání zdi trvalo nám asi 1/2 hodiny. Při tom stále obcházel okolo jeden Němec 6), v němž jsem podle předložené fotografii bezpečně poznal onoho, který nás obcházel, rozkazoval a také jiným Němcům velel  a rozkazoval jenom v německé řeči. Tento Němec byl asi 180 cm vysoký, světlé kudrnaté vlasy, plného obličeje, zda měl vousy nemohu s určitostí potvrdi tím oblečen celtovou vojenskou blúzu, jezdecké kalhoty rovněž celtové, a vysoké černé boty. Ozbrojen byl samopalem, který měl na nás stále namířen.
Z jeho nařízení musel jsem pak prokopanou dírou ve zdi nahlédnout do vnítř sklepa, sdělil jsem mu, že ve sklepě jsou jen pytle. Za mnou pak musel do sklepa nahlédnout cestař Mucha, který byl součsně ze sklepa výstřelem zraněn do ramene a zranění později doma podlehl. Z toho důvodu nařídil onen Němec českými slovy: Všichni ven.
Já jsem odešel s jedním Němcem na stráň, kde byli soustředěni Juříčkovi a sousedé. Starosta Labaj odešel pak do obce. Zraněný cestař Mucha zůstal ještě ve sklepě a nevím co se s ním ještě dále stalo. Onen Němec, který všechno nařizoval a jehož jsem právě popsal, zůstal na cestě v blízkosti Juříčkovi usedlosti. Hned potom, když jsem odešel na stráň začali Němci do oken a budovy Juříčkova domu střílet z automatu a kulometů. Za této střelby byla Juříčkova usedlost zapálena a vyhořela.
Podotýkám ještě, že právě v době, když jsem přišel k nařízené práci odnášel ošetřovatel Bláha 7) s jedním Němcem zraněného a stonajícího partyzána Oldřicha 8) k vratům stodoly, kde již leželi dva mrtví. Tito dva mrtví byli ruští partyzáni. Z nich jeden se jmenoval Sergej 9), jméno druhého neznám 10). Zde byli umiti v obličeji a o fotografováni. Všichni 3 pak uhořeli.
Ze stráně jsem viděl jak do ohně byli vhozeny 3 mrtvoly.
Za krátko potom většina Němců odešla z místa činu do Leskovce, ostatní zůstali na stráži, okolo postižených pasek. Tyto stráže se drželi na svém místě ještě dva dny.
Více nemám co k podotknutí.
 
Protokol byl mně přečten a shledán správný a podepsán.
                          Val.Polanka,17.dubna 1946.
 
Vyslýchající a
zapisopvatel:                                                                       Vyslýchaný:
podstrážm. n. zk. Nykl, v.r.                                                  Jan Machálek, v.r.
Originál výpovědi je uložen v Moravském Zemském muzeu v Brně, fotokopii najdete zde .
 

1)

Jan Machálek (7. 4. 1924  Leskovec - ?) Leskovec 53 - účastník tragédie. Bydlel spolu s maminou Rozárií, sestrou Františkou a bratry Josefem, Aloisem a Ladislavem ve vedlejší usedlosti, nejbližší sousedé rodiny Juříčkových (babička pana Machálka a matka Jana Juříčka st. byly sestry).

2)

Rodina Machálkova měla svůj domek cca 5 m od Juříčků. Při tom když hořela Juříčkova usedlost měli dovoleno polévat svoje stavení viz. výpověď Františky Machálkové zde .

3)

Bližší informace nezjištěny.

4)

Josef Labaj (1. 4. 1888 Leskovec - ) Leskovec 138 - v té době starosta obce, přímý účastník Leskovské tragédie. Záznam o narození v matrice Dolního sboru ve Vsetíně . Záznam o svatbě v Leskovské matrice .

5)

Pavel Mucha (19. 2. 1879 Seninka - ?) Leskovec 97. Radní a cestář. Byl nucen se prokopávat do bunkru a při této činnosti byl zraněn do ramene. Pravděpodobně na následky tohoto zranění v roce 1946 umírá. Odkaz na narození z Liptálské matriky zde . Jeho syn Jaroslav padl na konci války v Rymicích viz zde .

6)

Z největší pravděpodobností kriminální tajemník Jan Nowok (23. 1. 1903 Janów Polsko - popraven 12. 11. 1946 Uherské Hradiště) Leoše Janáčka 17b, Brno-Královo Pole - přidělen gestapo Opava (1939), Moravská Ostrava (1940-1941), Brno (1942-1943), Zlín (1944-1945), raněn při akci.

7)

správně ošetřovatel bratr Agapitus, obč. jm. Oldřich Bláha (27. 12. 1911 Loštice u Litovle – 22. 5. 1971 Zlín) pochován v řádové hrobce ve Vizovicích) Zlínská 467, Vizovice – od 50 let nejvyšší představený (správce) nemocnice milosrdných bratří ve Vizovicích.

8)

Oldřich Kaňok, někdy psáno Kaniok (3. 1. 1927 Frýdek-Místek – 3. 4. 1945 Leskovec), Třanovského 1153 (334), Frýdek-Místek –odbojový pracovník z Frýdku-Místku (spolupracoval se Sousedíkovou organizací). Udán Františkem Šmídem a Františkem Bednářem. Po zatčení podepsal spolupráci s gestapem a byl propuštěn. Po zatčení Františka Bednáře odchází do ilegality a začátkem ledna se přemisťuje do usedlosti Jana Juříčka. Z námi získaných dokumentů není zřejmé, že by někoho zradil či udal. Dokumenty z archivu SOkA ve Frýdku-Místku zde  .

9)

partyzán komisař Sergej Sorokin (1921 – 4. 3. 1945 Leskovec) – bližší informace zatím nezjištěny. Podle neověřených informací plánoval společný život s Anežkou Ondráškovou z Prlova, která byla 23. dubna 1945 zabita a upálena při prlovské tragédii.

10)

partyzán Alexandr Trofimovič Kotljarov zvaný Saška Čornyj (23. 4. 1918 – 3. 4. 1945 Leskovec) – první velitel ploštinského oddílu. Raněný při přestřelce v Lipině, zajat dne 7. srpna 1941. Dokumenty z moskevského archivu zde . Kotlarov přichází do Leskovce v průběhu března roku1945 od faráře Vladimíra Růčky z Újezdu (byl převlečen za faráře), kde byl ošetřován Annou Hanákovou a MUDr. Františkem Lapešem z Vizovic.

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 10. 03. 2018