Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Poděkování

                                  

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Antonínu Juříčkovi mladšímu (1949) za zapůjčení archivních materiálů týkajících se tragédie v Leskovci u rolníka Jana JuříčkaDále bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu v Leskovci za poskytnutí fotografií z dnešní doby, paní Ing. Blance Andělové ze Vsetína za poskytnutí dopisů od pana Juřičky, panu PhDr. Tomáši Baletkovi a panu Mgr. Zdenkovi Pomklovi za fotografie ze  Státního okresního archivu ve Vsetíně, nemocnici milosrdných bratří ve Vizovicích za zaslání fotografií převora Agapita, panu Danielu Gargulákovi z Prlova za poskytnuté fotografie a archivní materiály, prof. Vladimíru Černému za poskytnuté poválečné protokoly STB, paní Marii Hrošové za poskytnutí materiálů z archívu Moravského zemského muzea, Paní Drahomíře Černocké za fotky a dokumenty k poručíku Gureckému, panu Jiřímu Tesařovi za fotografie Alexandra Kotlarova, panu Jiřímu Kvapilovi za poskytnutí letecké mapy z roku 1950, paní Heleně Kaftanové za úpravu textů na několika stránkách, paní Marii Babicové a paní Andrei Nagy za přepis dokumentů.

Za možnost nahlédnutí do pozůstalostních spisů rodiny Juříčkovy a svolení k publikování děkujeme předsedovi Okresního soudu ve Vsetíně panu Mgr. Miroslavu Neuerovi. Za pomoc a vyhledání spisů děkujeme pracovníkovi soudu panu Bc. Zbyňku Adamcovi. 

 

 

 

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 09. 03. 2018