Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Vypsání partyzánské činnosti Jardy  7.

 

Partyzánská činnost Jardy 7 byla těsně  spojena  s činností odbojovou v Leskovci, která se soustřeďovala  v rolnické  usedlosti  Jana Juříčka č. 67 1), kterou SS mani vypálili a vyvraždili. Ve jmenované usedlosti jsem ponejprv poznal našeho Jardu 2) již v   roku  1939 po té když nás zabrali Němci. Já jsem  osobně  znal  Jana  Juříčka jako starého nejlepšího přítele a Jarda za námi chodíval až čtyřikrát v týdnu z města Vsetína. Měli jsme se vespolek rádi, byli jsme  jednomyslni  v názorech na světovou situaci za okupace. Jelikož  jsme neměli tenkrát tak věrných přátel s kterými  bychom si sdíleli  svá smýšlení, zůstali jsme osamoceni na nějaký čas. Jarda se stal prvním našim přítelem, nejvěrnějším po celou dobu okupace. To ale nestačilo. Bylo zapotřebí hledat další věrné a oddané spojence pro myšlenku odboje a Jarda se stal v tomto směru aktivním pracovníkem. Přesto, že  nastalo vázané hospodářství, dodával nám Jarda cenné předměty i materiály na vybudování domácí elektrárny, které bylo zapotřebí pro tajný poslech z Moskvy i Londýna, která pak sloužila celému odbojovému hnutí i part . štábu I.československé partyzánské brigády Jana Žižky,  vel. maj. Murzin 3) a kap. Petr Buďko 4). Dodával také různé nástroje a přístroje nutné k zařízení  zám. dílny na opravu zbraní. Ve všem svém jednání si počínal Jarda velmi oparně. Svoji věrností a neohrožeností získal si Jarda veliké sympatie u  velitelů  I.československé  brigády Jana Žižky, takže se po zatčení okr. velitele pana Gureckého 5) byl Jarda jmenován na  štábu  jmenované brigády na místo pana Gureckého. Dokumenty o tomto jmenování měl Jarda v bunkru usedlosti již dříve jmenované, kde je uložil na velikonoční pondělí   1945, kde následujícího dne buď byli od Němců zabrány a nebo shořely. V onen den, kdy SS mani vraždili rodinu Juřičkovu,  žena  p. Mrliny z Leskovce zpravila o tom Jardu, načež se rychle rozloučil s rodinou a odešel do lesů se zbraní v ruce, aby po boku bratrů Rusů nes krutou odplatu za naše umučené.

Pravdivost podepsané činnosti Jardy 7 potvrzují přísežně místopředseda Národního výboru v Leskovce Juříček Josef č. 102 a Jan Martinec, předseda Svazu české mládeže v Leskovci, účastníci odboje.

 

V Leskovci dne 9. dubna  1946

 

                                                                              Podepsani:

 

Martinec Jan 6)                                                                                                                                                Juříček Josef 7)

Martinec Jan  m.p.                                                                                                                                        Juříček Josef  m.p.

 

                                                               Razítko Národního výboru

                                                                              V Leskovci

 
 
 
 
 
 
Fotokopii výpovědi najdete zde . Výpověď byla sepsána hned po válce.
 

1)

Jan Juříček (10. 2. 1895 Leskovec – 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec č.p. 67 – majitel usedlosti. Syn Martina Juříčka gruntovníka z Leskovce 67 a jeho ženy Mariny Juříčkové (rozené Machálkové), vnuk Josefa Juříčka gruntovníka z Leskovce č.p. 61 a jeho ženy Terezy Juříčkové rozené Muchové, Jana Machálka výminkáře z Leskovce 67 a jeho ženy Roziny Machálkové (rozené Martincové). Záznam o narození v Leskovské matrice .

2)

Jaroslav Pala z Ústí (?) - bližší informace zatím nezjištěny.

3)

velitel Dajan Bajanovič Murzin Němci nazývaný Černý generál (12. 12. 1921 Stará Baltika, někdy chybně uváděno 20. 1. 1921 - 9. 2. 2012 Ufa) - druhý velitel 1. Čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Nositel 86 řádů a vyznamenání, čestný občan 16 měst v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

4)

kapitán Petr Fjodorovič Buďko (?) - letec-stíhač, byl sestřelen roku 1943 na frontě, raněn a léčen byl v Německu, odkud po vyléčení utekl ze zajetí a prchá na Slovensko. Posléze přechází s partyzánským oddílem Jana Žižky zpět na Moravu a stává se jedním ze zástupců velitele. Působil hlavně okolo Prlova a Ubla.

5)

Rudolf Gurecký (13. 4. 1896 v Lubně u Frýdku - 10. 4. 1945, někdy uváděno 1.5.1945 KT Mauthausen) - okresní četnický velitel krycí jméno David - odbojář spojka Clay-Sousedík-Murzin zemřel pravděpodobně v plynové komoře KT Mauthausen. Bližší informace zde .

6)

Jan Martinec (?) Leskovec 91 - partyzánská spojka, díky kterému nebyla tragédie v Leskovci ještě větší. Kdoví co by se stalo, kdyby neodvedl 15 partyzánů dvanáct hodin před akcí do Lhoty.

7)

Josef Juříček (3. 10. 1902 Leskovec - 4. 2. 1980 Vsetín) Leskovec 102 - do odboje se zapojil již v roce 1939, tiskli spolu s bratry Antonínem a Františkem letáky. Od září 1944 do ledna 1945 ukrýval spolu se svým bratrem Antonínem ve své chalupě v Leskovci č.p. 102 ruského partyzána poručíka Konstantina Jefimoviče Kalabalina z Charkova. Na podzim roku 1944 odchází do ilegality a stává se členem 1 Čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Po odepsání z evidence obyvatelstva ho začalo hledat gestapo. Bližší informace zde .

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 10. 03. 2018