Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Výpověď Pavla Muchy, Leskovec č.97                     

 
 
 
Asi o půl deváté přišel vzkaz, aby starosta Josef Labaj č. 135 1) poslal deset mužů s krumpáči a lopatami. Jelikož lidé byli na poli, nemohl nikoho sehnat a přišel k nám. Starosta mě našel na poli a volal na mne, že Němci mají cvičení a že budeme něco kopat. Po příchodu k Juříčkovu mlýnu nás vojáci prohlédli, jestli nemáme zbraně, a vedli nás přes dvůr, kde jsme viděli tři mrtvé partyzány 2) u stodoly. Zavedli nás do sklepa, kde byla přepážka z cihel 3). Tu jsme museli rozkopat, udělat otvor, aby se tam mohlo vlézt. Uvnitř byly příčky a přikrývky, což jsme vyházeli. Voják poručil, abych tam vlezl. Když jsem se zdráhal, pohrozil mi, že dostanu kulku. Tak jsem vlezl dovnitř a podle rozkazu vyházel vše ven. Bylo tam na hromadě několik plných
pytlů. Co bylo v nich, nevím. Nejdříve jsem vzal těžkou aktovku, pak druhou věc. Vtom jsem byl zasažen střelou do ramene. Němci mě vytáhli a dovedli na dvůr. Položili mě vedle mrtvých partyzánů. I když jsem velice krvácel, neošetřili mě 4). Pak mně donesli nějaké peřiny a položili mne na ně. Přes mne stříleli slepice a husy, házeli do pytlů a do domu házeli pancéřové
pěsti. Pak mne odtáhli na pole  5), partyzány naházeli do stodoly a stodolu zapálili.
 
Pavel Mucha, Leskovec 97
 
 

1)

Josef Labaj (1. 4. 1888 Leskovec - ) Leskovec 138 - v té době starosta obce, přímý účastník Leskovské tragédie. Záznam o narození v matrice Dolního sboru ve Vsetíně . Záznam o svatbě v Leskovské matrice .

2)

Oldřich Kaňok, někdy psáno Kaniok (3. 1. 1927 Frýdek-Místek – 3. 4. 1945 Leskovec), Třanovského 1153 (334), Frýdek-Místek –odbojový pracovník z Frýdku-Místku (spolupracoval se Sousedíkovou organizací). Udán Františkem Šmídem a Františkem Bednářem. Po zatčení podepsal spolupráci s gestapem a byl propuštěn. Po zatčení Františka Bednáře odchází do ilegality a začátkem ledna se přemisťuje do usedlosti Jana Juříčka. Z námi získaných dokumentů není zřejmé, že by někoho zradil či udal. Dokumenty z archivu SOkA ve Frýdku-Místku zde  

dále partyzán Alexandr Trofimovič Kotljarov zvaný Saška Čornyj (23. 4. 1918 – 3. 4. 1945 Leskovec) – první velitel ploštinského oddílu. Raněný při přestřelce v Lipině, zajat dne 7. srpna 1941. Dokumenty z moskevského archivu zde . Kotlarov přichází do Leskovce v průběhu března roku1945 od faráře Vladimíra Růčky z Újezdu (byl převlečen za faráře), kde byl ošetřován Annou Hanákovou a MUDr. Františkem Lapešem z Vizovic

dále partyzán komisař Sergej Sorokin (1921 – 4. 3. 1945 Leskovec) – bližší informace zatím nezjištěny. Podle neověřených informací plánoval společný život s Anežkou Ondráškovou z Prlova, která byla 23. dubna 1945 zabita a upálena při prlovské tragédii.

3)

viz. obrázek kudy se chtěli prokopat. 

4)

dle výpovědi SS-Standartenführer MUDr Walter Marwuort  byl jím ošetřen.

5)

dle výpovědi starosty Leskovece Josefa Labaje byl naložen na vůz Josefa Vychopně a pak vysazen doma, kde mu byla  přivolána záchranka ze  Vsetína.

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 10. 03. 2018