Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

Dokumenty uložené v Moravském zemském archívu - Státním okresním archivu ve Vsetíně:

Dokumenty z archivu Josefa Leopolda Zeleného, který působil na škole v Leskovci v období 1882-1920

Životopis Josefa Leopolda Zeleného .
Lánský rejstřík Leskovce z roku 1670 .
Kterak bránili Léskovjané r 1758 "obecní zem" na Jahodném - první verze .
Kterak bránili Léskovjané r 1758 "obecní zem" na Jahodném - konečná verze .
Svědectví obce ve sporu Václava Šťastného z Mikulášem Zbrankem kvůli násilnostem z roku z  Leskovce z roku 1733.
Žádost fojta Matěje Šťastného za dodaný sýr z roku 1760.
Seznam obecních výdajů z  Leskovce z roku 1842.
Potravinová daň z masa ... pro Leskovec z roku 1889.
Seznamy osob, domů a pozemků z Leskovce z roku 1900 (později i doplňované).
Místopis Leskovce - delší verze  .
Místopis Leskovce - kratší verze.
Pověsti z Leskovce (sepsáno panem učitelem Rudou) .
Proslov při příležitosti výsadby lípy svobody dne 1.5.1919 .
Stavba hasičské zbrojnice 1928-1930 vč. výkresů a kolaudace .
Hlášení na ponocného v Leskovci  .
Zvolení Jana Vychopně hajným v Leskovci  .
Kandidátní listina Leskovce z roku 1931 .
Kandidátní listina Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu a Domoviny domkařů a malorolníků z Leskovce  .
Vyloučení Josefa Šťastného z Leskovce z voleb v roce 1931 kvůli věku  .
Odvolání Jana Juříčka z finanční komise obecní v Leskovci v roce 193.
Zvolení finanční komise obecní v Leskovci v roce 1932 .
Napomenutí Jana Juříčka z finanční komise obecní v Leskovci v roce 1934  .
Oprava steré školy v Leskovci z roku 1941  .
 

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 14. 01. 2018