Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Protokol s Kurtem Leischkem

                      

Oblastní  úřadovna  státní  bezpečnosti

          Brno – Mozartova č. 5                                                                                                                           V Brně, dne  4.3.1946

   

Odd. III.

 

K č. jedn. : 8256/46

P r o t o k o l .                                                    Dne 4.3.1946 byl z věznice donucovací pracovny předveden ke zdejšímu úřadu

 

 

 

Kurt   L e i s c h k e  1)  krim. kom. býv. brn, Gestapa, nar. 22.11.1905  v Gittersee, okr Drážďany , tamtéž přísl., žen., bez vyznání, údajně zachovalý, nemajetný, posledně bytem v Brně, Dlouhá 10 b./

 

 

  který  po obeznámení s věcí byl napomenut, aby mluvil pravdu a vypověděl:
  
Asi v březnu roku 1944 2) byla provedena akce proti partyzánům ve mlýně u Vsetína za vedení krim .rady  R ö m r a  3).
Při této akci byla zůčastněna skoro celá brněnská služebna  Gestapa. Den přešd tím obdržel jsem rozkaz od Romera, abych odjel   ke služebně do Vsetína 4) a projednal s ním celou akci a tamním velitelem ZbV 31 krim. kom.  S c h r a d e r e m 5).Úkolem tohoto ZbV – komanda bylo severně od mlýna v půl kruhu  obsaditi ve vzdálenosti asi 200 m tuto část, tj. u Leskovce a jižní půlku obsadila brněnská služebna. Mým úkolem bylo spolupůsobiti při obsazování severní části, ale přímé akce proti mlýnu jsem se nezůčastnil. Viděl jsem z mého postavení, jak skupina, vedene  K o c h e m 6)  krim. kom. , postupovala proti mlýnu, odkud  byla proti nim zahájená palba a Koch střelil pancéřovou pěstí do toho bunkru, který byl přímo v mlýně. Když se akce blížila ke konci, sešel jsem se podívati dolů a viděl jsem, jak dva partyzáni a jeden schutzpolizista jsou mrtví a jeden člen od Gestapa jménem krim. tajemník  N o w o k  7), byl zraněn, jakož i jeden tamní občan 8). V bunkru byl ještě jeden partyzán, který proti nám střílel, ale i ten byl později mrtev. Když jsem odcházel zpět k TbV komandu 31 začala hořiti stodola u mlýna. Já jsem vyřídil rozkaz od  R o m r a 3), tomuto ZbV – komandu a šli jsme zpět ku mlýnu. K tomuto podotýkám, že jsem během této akce ani jednou nevystřelil a pokud je mi známo, přímo se zůčastnil této akci proti mlýnuá, tj. proti partyzánům krim kom.  K o c h  s několika Rusy a členy Gestapa. Jmenovitě , kdo se tohoto boje přímo zmastil, mně není známo.
Na dotaz uvádím, že se z této akce na člena Gestapa   W i t t m a n n a  nepamatuji. Pokud  vím v této akci byli zasazeni skoro všichni z referátu IV 2 a.
 
Více k tomuto případu  nemám co podotknouti.
 
Výslech byl proveden v jazyce německém, jelikož  jmenovaný jazyk český neovládá.
 
Skončeno, přečteno, podepsáno.

 

Originál výpovědi je uložen v Moravském Zemském muzeu v Brně, fotokopii najdete zde .

 

1)

kriminální komisař Kurt Leischke (22. 11. 1905 Guthersee - popraven 9. 4. 1947 Brno) Dlouhá 10b Brno - od léta 1941 vedoucí referátu II BM/L (1941-1945) a poté IV – 1b (české pravicové hnutí odporu) v Brně. 

2)

správně 1945.

3)

kriminální rada Hugo Römer (21. 9. 1897 Černě, okr. Dortmund - ?), U botanické zahrady 36, Brno – přidělen gestapo Brno referát III L (1942–1945). Do Brna přeložen dne 11. dubna1942 z Dortmundu místo Wilhelma Herzbergera (odsouzen na 12 let káznice za braní úplatků a pašování zboží ze Slovenska).

4)

sídlo gestapa na Vsetíně bylo umístěno v prvním patře nové radnice na Horním náměstí naproti Vsetínskému zámku.

5)

SS Hauptsturmführer kriminální komisař Hans Schrader (8. 10. 1919 - ?) – velitel ZbV Kommando 31 v Rožnově pod Radhoštěm, 4. 5. 1945 zadržen Rudou armádou u Havlíčkova Brodu.

6)

kriminální komisař Jan Koch (27. 2. 1914 Stuttgart - ?), Pisárky 10, Brno – přidělen na gestapo v Brně (1944–1945). Údajně měl zapálit stodolu i s autem pana Maliny z Leskovce č.p. 106 (zeť pana Václava Františka Schmiedkeho obchodníka ze dřevem a jeho manželky Františky Štefkové, bývalé učitelky ručních prací v Leskovci. Bratr pana Schmiedkeho byl jeden z nejvyšších představitelů slovenského národního povstání Karol Šmidke <Schmiedke>). Údajně měl být po válce vězněn v Sovětském svazu.

7)

kriminální tajemník Jan Nowok (23. 1. 1903 Janów Polsko - popraven 12. 11. 1946 Uherské Hradiště) Leoše Janáčka 17b, Brno-Královo Pole - přidělen gestapo Opava (1939), Moravská Ostrava (1940-1941), Brno (1942-1943), Zlín (1944-1945), raněn při akci.

8)

Pavel Mucha (19. 2. 1879 Seninka - ?) Leskovec 97. Radní a cestář. Byl nucen se prokopávat do bunkru a při této činnosti byl zraněn do ramene. Pravděpodobně na následky tohoto zranění v roce 1946 umírá. Odkaz na narození z Liptálské matriky zde . Jeho syn Jaroslav padl na konci války v Rymicích viz zde .

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 10. 03. 2018