Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Prohlášení Konstantina Kalabalina zvaného "Kosťa"

                      

Konstantin Jefimovič Kalabalin 1)
Charkov Chladná hora
Ulice Sverdlova dům 168
22.11.44
 
Ten, který utekl od útrap fašismu.
 
Je třeba říci, že jsem po svých prošel území Čech, Moravy a také Slovenska. Setkával jsem se s lidmi, besedoval s nimi a ti lidé, Češi, Slované, zůstali bratry ruského lidu.
Ale také je třeba říci, že i mezi nimi byli zrádci a křiváci. Většina českého národa svým chováním a jednáním však byla proti Němcům, fašistům, dala najevo svou lásku a sympatie k Sovětskému svazu. Naštěstí jsem se setkal s partyzány, kteří společně s vojenskými oddíly bojovali proti Němcům a škodili ji, kde mohly 2). Avšak díky zradě některých byl oddíl zničen. Měl totiž jen zbraně pro pěchotu. Ještě v německém zajetí jsem onemocněl, mé zdraví bylo podlomeno. Nakonec jsem se dostal k těm, u kterých sedím za stolem a píši.
Ve svém domku žijí dva bratři 3), žijí nuzně, ale přesto se rozdělí o poslední sousto.

 

Originál dopisu je uložen u pana Antonína Juříčka mladšího, fotokopii najdete zde . Dopis byl napsán dne 22.11.1944.
 
1)

partyzán Konstantin Jefimovič Kalabalin zvaný Kosťa (18. 12. 1918 – asi 1946) – po válce do roku 1946 pobýval ve Valašské Polance u místní učitelky. Později odvezen do Ruska, kde byl s největší pravděpodobností popraven NKVD. Zajat dne 10.7.1941 v Rize. Dokumenty z moskevského archivu zde .

2)

účastnil se bojů ve Slovenském národním povstání.

3)

jedná se o bratry Antonína a Josefa Juříčkovy z Leskovec č.p. 102.

 

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 10. 03. 2018