Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Transporty vězňů brněnského gestapa v roce 1945

První transport roku 1945 z Brna:

V důsledku ofenzivy rudé a rumunské armády včetně spojenců, která začala v polovině ledna 1945, začala brněnská řídící úřadovna gestapa na konci ledna 1945 převážet vězně do hlubšího zázemí v Říši. A tak bylo 893 politických vězňů odtransportováno 23. ledna1945 bez jídla i pití do koncentračního tábora Flossenbürg přes Svitavy, Třebovou, Prahu a Plzeň, kam dorazili za tři dny. S nimi přijel i lidový soudní dvůr, který pak přímo v táboře pokračoval ve svém smrtonosném díle. Velitel bezpečnostní policie v Brně, SS obersturmbannführer vládní a kriminální rada Max Rausch, zjednodušil po svém nástupu praxi gestapa. Na poradě počátkem února roku 1945 oznámil, že žádné spisy již nebudou předávány soudu. V nutných případech měla být vyžádána ochranná vazba a v nejtěžších případech u velitele bezpečnostní policie v Praze poprava bez soudu, tj. Sonderbehandlung. Gestapo již ignorovalo spolupráci s německou justicí a o osudech zatčených rozhodovalo naprosto samostatně. Gestapo zaslalo K. H. Frankovi dálnopis s uvedením nacionále obviněného a popisem trestné činnosti. Jak vypověděl SS obersturmbannführer Max Rausch, odpověď obyčejně zněla: „SS obergrupenführer a státní ministr K. H. Frank nařizuje u XY provedení Sonderbehandlungu“. Tento pokyn přicházel zprostředkován dr. E. Weinmannem rovněž dálnopisem. Hovořit za této situace o nějakém právním stavu, třeba i z hlediska předchozích nacistických zvyklostí, bylo by již absolutní iluzí, či vědomým sebeklamem. Nastalo období naprosté zvůle a teroru ze strany bezpečnostní policie.

 Sonderbehandlung se stal základním prostředkem likvidace protinacistických a protiokupačních bojovníků. Pro řídící úřadovnu gestapa v Brně zabezpečoval provádění poprav bez soudu většinou koncentrační tábor Mauthausen. Avšak od poloviny prosince roku 1944 obnovili brněnští nacisté uskutečňování poprav ve větším rozsahu i v Kounicových kolejích. Podle nacistických údajů o těchto vraždách bez soudu jich zde gestapo uskutečnilo:

v prosinci 1944........................   6  
   v lednu 1945............................ 41
   v únoru 1945........................... 34
   do 29. března 1945 ................ 28

 

Popravy tohoto druhu pokračovaly však i později. I přes to, že více než 100 uvězněných povraždili přímo v Kounicových kolejích, stále zůstávalo ve vazbě gestapa velké množství osob. Proto brněnská úřadovna gestapa jednala s velitelem koncentračního tábor Mauthausen SS standartenführerem Ziereisem, aby jí vypomohl a zabezpečil hromadnou likvidaci vězňů v souladu s pokynem RSHA (Hlavní říšský bezpečnostní úřad), že uvěznění nesmějí padnout do rukou nepřítele živí. Nakonec dostalo brněnské gestapo příslib, že koncentrační tábor Mauthausen vše zajistí.

Transport KL3 do Mauthausenu: (více o KT Mauthausen zde  )

A tak počátkem dubna roku 1945 sestavovaly jednotlivé referáty  seznamy nejnebezpečnějších vězňů, kteří měli být popraveni. Na jejich základě byl sestaven transport KL 3 o celkovém počtu 209 osob, z toho 36 žen dopadených partyzánů a jejich pomocníků z Moravy a Slovácka. Z Brna vyjel vlak 7. dubna  1945 a v Jihlavě bylo k němu přidáno dalších osm vězňů, z toho jedna žena (celkový počet tedy činil 180 mužů a 37 žen). Vedoucím transportu byl kriminální zaměstnanec brněnského gestapa Jan Baar.
 
Podle zprávy Ministerstva vnitra čj. VII-F-3103/591-30/V-1947 ze dne 30. května 1947, které případ šetřilo, byl jejich osud následující:

„V noci z 6. na 7. dubna 1945 bylo ve velkém sále Kounicových kolejí shromážděno na 200 vězňů. Ráno přibyly tři ženy. Druhého dne ráno byli převezeni autem na nákladové nádraží v Brně a spolu s asi 30 ženami z věznice na Cejlu navagonováni do dvou dobytčích železničních vozů. Celý transport se skládal ze čtyř vagonů. Ve třetím osobním vagónu byli doprovázející SS, t.j. Jan Baar jako velitel, vrchní strážmistr Joksch a 12 zaměstnanců banátské policie, ve čtvrtém ženy esesmanů s dětmi a zavazadly. Transport jel jako samostatný vlak přes Jihlavu, kde přijal dalších osm vězňů, z toho jednu ženu, a byl připojen k vojenskému transportu do Českých Budějovic, kam dorazil mezi 16. a 17. hodinou. V noci z 8. na 9. dubna pokračoval v jízdě do KT Mauthausen, kam dorazil devátého dopoledne. Na nádraží byli postaveni vězni do pětistupů a došli po hodinové cestě pěšky, přerušené leteckým poplachem, do KT.“

Při této příležitosti bývalý zaměstnanec cukrovaru v Enns Franz Paulmayer, t. č. bytem Mauthausen, Bahnhofstrasse 5, poznal mezi hnanými ženami v transportu Boženku Škrabálkovou, neboť její otec působil zde v letech 1930-až 1943 jako správce cukrovaru. Jak udal svědek Franz Arnold z Vídně V, Bucherplatz 4, nechtěl velitel tábora transport převzít, poněvadž KT měl být evakuován a přijal ho teprve na naléhání Baara. Ten ve své výpovědi z 13. listopadu 1946 u Oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Brně udal, že mu bylo pobočníkem řečeno, že mohou být přijímány jen transporty určené pro Sonderbehandlung. Schutzhaftlagerführer SS standartenführer Franz Ziereis rozhodl teprve po telefonickém hovoru se zástupcem velitele brněnského gestapa SS sturmbannführerem Krausem, že transport bude převzat. Zatím stáli vězni celý den před politickým oddělením bez jídla a vody, vystaveni urážkám a surovému zacházení příslušníky SS.

„Pozdě večer byli odvedeni do koupelny, kde přenocovali a 10. dubna 1945 byli vyvedeni na dvorek přiléhající ke krematoriu. Ženy byly odvedeny, muži se museli vysvléci do naha. Na dotaz, zda jsou v transportu i Němci, vystoupil jediný Arnold. Ostatní byli poklusem zahnáni do bunkru.“ Josef Čuhel z Brna, Pellicova 3, který byl tenkráte písařem v „Aufnahmskommandu“ při politickém oddělení, uvedl ve své výpovědi 7. ledna 1947 u Oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Brně toto: „Ten, který se hlásil jako Němec, byl odveden a ostatní muži přešli pod záminkou koupele do plynové komory. Po zplynování mužů byly později zplynovány i ženy. Když vynášeli mrtvoly z plynové komory do nového krematoria, měl jsem možnost tyto shlédnout a poznal jsem v nich mrtvoly osob transportu z Brna.“ Podle jeho výpovědi bylo vězňů 215, z toho 35 žen.

V čísle 61 a 62 „Služby repatriantů z 22. a 23. října 1945 je uvedeno 194 jmen obětí tohoto bestiálního činu spáchaného proto, že „v táboře nebylo pro ně místa“.

     

 

Rozdělení transportu KL3 dle posledního uvedeného bydliště:

Město Počet Město Počet Město Počet Město Počet
Zlín 25 Ostrava 3 Holešov 1 Nedakonice 1
Valašské Meziříčí 17 Ostravice 3 Horní Lomná u Jablůnkova 1 Nymburk 1
Bystřice pod Hostýnem 13 Velenov u Boskovic  3 Horní Sloupnice 1 Orlová 1
Rožnov pod Radhoštěm  7 Bílá 2 Hulín 1 Paskov 1
Žďárná u Boskovic  7 Hutě-Staré Hamry 2 Jablůnka n/Bečvou 1 Pivonice n/Peršt.  1
Újezd u Černé Hory 7 Jedovnice 2 Jamné u Tišnova 1 Plzeň 1
Tasovice  6 Koníkov 2 Karviná 1 Poličná u Valašského Meziříčí 1
Růžďka u Vsetína  5 Olomouc 2 Kateřinice 1 Prosenice 1
Staré Hamry 5 Rovečná  2 Kostelec u Kyjova 1 Pržno 1
Vsetín 5 Šerkovice  u Tišnova 2 Krásno n/Bečvou 1 Staré Město  1
Zubří 5 Tišnov 2 Krhová u Val. Meziříčí  1 Tasovice u Kunštátu 1
Brno 4 Uherský Brod 2 Krmelín u Paskova  1 Tetčice u Brna 1
Jiříkovice 4 Vír  2 Kunčičky 1 Tylovice  1
Oslavany 4 Zbraslavec u Kunštáttu 2 Kunratice u Bystřice n/Peršt.  1 Veselá u Val. Meziříčí  1
Skalička  4 Bratrušov u Náchoda 1 Lažany 1 Vídeň  1
Tvrdonice  4 Břestek u Uherského Hradiště 1 Lipová  1 Vysoká nad Kysucou 1
Želechovice  4 Březová 1 Lískovec 1 Vysoké Pole 1
Brňov u Valašského Meziříčí 3 Černá hora u Brna 1 Lomnice u Tišnova 1 Vyškov 1
Hranice na Moravě 3 Držková u Holešova 1 Lomnička u Tišnova 1    
Kladky 3 Fryšava 1 Lopeník u Uherského Hradiště 1    
Lipník n/Bečvou 3 Hodonín 1 Mokrá Hora u Brna  1    

Rozdělení transportu KL3 dle odbojových organizací (někteří odbojáři byli ve dvou až třech odbojových organizací):

Název  Počet Název  Počet Název  Počet
1. čs. part. brigády J. Žižky vč. pomocníků 47 Partyzánský oddíl gen. Svobody vč. pomocníků 4 Partyzánský oddíl Hybeš, B5 vč. pomocníků  2
Pomocníci výsadku Clay 40 Rada 3 3 Hnutí za svobodu 1
Partyzánský oddíl Jermak vč. pomocníků  29 Bojová pětka Blesk 3 KSS 1
KSČ 19 Obrana národa 3 Partyzánský oddíl LUČ vč. pomocníků  1
Malíkova organizace Val. Meziříčí 19 Odbojová organizace HK17 3 Pomocníci výsadku Carbon 1
KSČ - Naše pravda 13 Partyzánský oddíl Ivan Vjasov Kladky vč. pom. 3 Pomocníci výsadku Silver B 1
Pomocníci výsadku Miščimenko-Bělovskij 12 Tomáš Zlín 3 PVVZ 1
Partyzánský oddíl Miroslav Tyrš vč. pomocníků  7 3. čs. úderná rota vč. pomocníků 2 Socialistický pokrok 1
Sousedíkova organizace 7 Bílá lvice - Jan Žižka 2    
Partyzánský oddíl Pro vlast vč. pomocníků  5 Odbojová organizace Vela 2    

 

Poválečné šetření:

Rakouský občan Franz Arnold z Vídně V., Bacherplatz 4, který si měl nejdříve odpykat deset let nucených prací, na dotaz rodičů Marie Sedláčkové „Manky“ odpověděl: „Odvedli mne k výslechu, kde jsem musel vysvětlit, proč jsem odsouzen k smrti. Před rozsudkem jsem si měl ještě odpykat deset let nucených prací. Ostatní vězňové odešli. Když jsem se od výslechu vrátil, seděly na levé straně bunkru ženy z našeho transportu a povídaly si. Při tom jsem zaslechl rozmluvu dvou vojáků, kteří si vyprávěli, že ženy mají být také odstraněny. Pokud jsem se dověděl od ostatních vězňů, byli muži v plynové komoře jen přiotráveni, jelikož plyn unikal. Proto musel být do komory vpuštěn znovu, aby byli usmrceni. Po kremaci zůstala jen malá hromádka popela, kterou vězni zachránili. To je vše, co o transportu vím. Že by někdo unikl, nevím, ale jsem stoprocentně jist, že všichni, kteří tímto transportem do Mauthausenu přijeli, tam také.zahynuli.“ Brněnské gestapo počítalo v každém případě se smrtí účastníků tohoto transportu. Proto byl z tohoto důvodu již v Kounicových kolejích v Brně označován jako transport smrti, o čemž svědčí dvě svědecké výpovědi v trestní věci proti kriminálnímu zaměstnanci brněnského gestapa Karlu Wochianovi a spol., který nakonec při hlavním přelíčení dne 23. ledna1947 čj. LSo 43147 u Mimořádného lidového soudu v Brně byl odsouzen k trestu smrti. 

Ladislav Kenkuš, narozen 29. 4. 1925 ve Frýdku, úředník Vítkovických železáren, bytem Mor. Ostrava, Uzenářská 8, při výslechu dne 18. října1945 u Krajského soudu v Mor. Ostravě doslovně uvedl: „Do Kounicových kolejí jsem přišel 22. ledna 1945. Omylem jsem byl dosazen mezi pracující vězně, takže jsem měl příležitost shlédnout mnoho útrap, které vězni na celách trpěli. Koncem února 1945 byla do Kounicových kolejí zavlečena dívka jménem Marie Sedláčková, která první týden byla ve dne v noci spoutána na rukou na nohou. Již od prvého okamžiku bylo zřejmé, že byla hnusně ztýrána a také během doby 14 dnů při výsleších bylo s ní nakládáno hrozně. Z toho důvodu jsem měl příležitost ji několikráte odnášeti do cely a jen potajmu jsem se od ní dozvěděl, co mám vzkázat jejím spoluúčastníkům na odboji, kteří byli též v Kounicových kolejích zavřeni. Mezi nimi byl pan podplukovník Kašík, František Heroudek a ještě jiní, jejichž jména si nepamatuji. Z této trojice všichni byli hnusným způsobem ztýráni, hlavně při zatčení a pak při výslechu. Mimo jiné jsem Heroudkovi vzkazoval, že Marie Sedláčková chtěla spáchat sebevraždu podřezáním žil na ruce, avšak byla zachráněna a mimo jiné nic neprozradila. Když jsem se dověděl, že má z Kounicových kolejí odjet transport pryč, oznámil jsem to Marii Sedláčkové a zanedlouho pak 8. dubna 1945 transport odjížděl. Bylo zřejmé, že tento transport, jako několik jiných, byl transportem smrti. Vězňům bylo odebíráno prádlo, které měli přebytečné a také časně zrána byl tento transport vypraven opět za hrozného týrání všech vězňů určených do transportu. Mimo jiné mohu podat tuto zprávu, že při týrání Marie Sedláčkové a Františka Heroudka byl zúčastněn též správce Kounicových kolejí Duba. Heroudek, který nebyl schopen transportu, ač byl pro něho vybrán, neodjel a tím se zachránil.“

 

 

 

 

 

Pamětní deska v Bystřici pod Hostýnem

 

Pamětní deska v Růžce

 

Pamětní deska v Zbraslavci u Kunštátu

 

Náhrobek v Tvrdonicích

 

Náhrobek v Sloupnici

 

Foto rodiny Hejmalovi

Poslední transporty roku 1945 z Brna:

V dubnu 1945 vypravilo brněnské gestapo ještě dva transporty vězňů z Kounicových kolejí na západ. První, díky vyhozeným kolejím partyzánským oddílem Jermak, jel okliku přes Přerov, Českou Třebovou, Pardubice, Prahu na Plzeň (pravděpodobně do KT Mauthausen). Tento transportní vlak byl nedaleko Mirošova napaden americkým letadlem, které zničilo lokomotivu. Při tomto náletu bylo zabito a zraněno několik vězňů, kterým nebylo umožněno opustit uzamčené vagóny (viz vzpomínky Floriána Minaříka z Ratiboře a Ludvíka Šablatury). Proto byl tento transport nasměrován do „AEL“ – pracovně výchovného tábora v Mirošově, okres Rokycany. Zde byl vypraven i druhý  transport. Podle zpracované statistiky byli evakuováni vězňové následujících národností: 581 Čechů, 43 Rusů, 39 Slováků, 36 Ukrajinců, 20 Němců, 19 Poláků, 8 Italů, 5 Angličanů, 4 Jugoslávci, 3 Rumuni, 2 Belgičané, 1 Američan, 1 Bulhar, 1 Francouz, 1 Holanďan a 1 Maďar.

Zde najdete neúplný seznam transportu KL 3, který vyjel dne 7.4.1945 z Brna a dojel 9.4.1945 do Mauthausenu

Pokud víte o někom dalším, nebo víte o nějaké chybě, či máte nějaké doplnění, tak mi to prosím zašlete na babica zavináč leskovec.cz
P.č. Příjmení Jméno Titul Bydliště Datum narození Datum zatčení Zatčeni Poznámka
1. Adamec* František   Zubří 262 22.7.1885 1) 9.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, povoláním hostinský,zatčen společně se syny Jaromírem a Otakarem
2. Adamec* Jaromír   Zubří 262 13.5.1916 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním soustružník, zatčen společně s otcem Františkem a bratrem Otakarem
3. Adamec* Otakar   Zubří 262 17.12.1923 2) 9.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, učeň automechanik, zatčen společně s otcem Františkem a bratrem Jaromírem
4. Adamkievičová Emilie   Kunčičky,Kolonie 223 20.8.1924     Podpora partyzánů v Hutisku, povoláním prodavačka v železářství
5. Arnold Franz   Vídeň V, Bacherplatz 4       Jediný z přeživších
6. Babula Jaroslav 3)   Uherský Brod 4.2.1906 28.2.1945   Clay Uherský Brod a Carbon, povoláním farář Církve československé, více k jeho osobě zde
7. Bednář František   Chrlice u Brna 384 4.10.1904 10.12.1944 gestapem Brno Zapsán pod jménem Jan Pospíšil, konfident B35 , ženatý, otec 5 dětí, řídící učitel – učil na Ostravsku, odboj PVVZ, Brno HK 17, více k jeho osobě zde
8. Bechný* Antonín   Veselá u Val. Meziříčí 45 13.6.1923 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním elektromechanik
9. Blažek Bedřich   Brno,Sirotčí 30 26.2.1923 23.2.1945 ZbV KDO 28 Partyzán 3. čs. úderná rota
10. Bohatcová + 4) Antonie   Brno-Řečkovice, Sibiřská 17 10.5.1900 3.1.1945 gestapem Ostrava Silver B, potřetí vdaná, tkadlena, dne 12.12.1944 se jí podařilo spolu s čet. Vladimírem Škachou utéci z Brna do Ostravy-Přívozu ke své kamarádce Jankové. Zde je vypátralo ostravské gestapo při a zatýkání  Škacha použil pistoli ukrytou pod polštářem. Po čtvrtém výstřelu se zasekl náboj, zmatku využila Bohatcová vytáhla z jeho kabátu druhou pistoli a svou střelbou těžce zranila 3 gestapáky.
11. Brada + Josef   Bystřice pod Hostýnem 28.6.01887 28.21945   Clay Bystřice pod Hostýnem, povoláním ředitel měšťanské školy
12. Buchta Josef   Újezd u Černé Hory 30.8.1912 6.3.1945 ZbV KDO 28 Partyzán 3. čs. úderná rota a oddílu gen. Svobody, povoláním opravář psacích strojů
13. Cabák* Karel   Brňov,Jurikova 8 14.3.1920 5) 26.3.1945 gestapo Vsetín Podpora 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním zemědělský dělník, udán Aloisem Juříčkem z Brńova otcem partyzány popraveného Ladislava Juříčka
14. Coural Miroslav   Vír 112 17.4.1907 13.3.1945   Miroslav Tyrš
15. Czepice Antonín   Horní Lomná u Jablůnkova        
16. Čajka František   Hranice, Jurikova 4a 20.8.1890 30.1.1945 gestapo Brno Hnutí za svobodu, povoláním ředitel měšťanské školy a starosta Hranic
17. Čapka Josef por. Paskov 322 27.1.1911 30.12.1944 Maďarská hlídka na mostě v Brezně nad Hronom Výkonný velitel 1. čs. part. brigády J. Žižky (Bílá lvice - Jan Žižka), před válkou poručík dělostřelectva, během války na moravskoostravském magistrátu v oddělení zásobování,  účastník SNP, zatčen při pokusu se probít k rudé armádě
18. Češek Ladislav   Držková u Holešova 47 24.6.1925 6) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, postřelen a léčen u M. Malíka ve Valašském Meziříčí, svobodný, povoláním dělník ve zbrojovce (číšník)
19. Dedek     Plzně       Povoláním číšník
20. Dedek* Miroslav   Valašské Meziříčí,Jičínská 175 25.10.1920 7.3.1945   Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním technický úředník , zatčena též jeho sestra Jitřenka Macháňová 
21. Dočkálek* Ladislav   Valašské Meziříčí, Soudní 1 22.5.1896 3.2.1945 gestapo Brno Clay Val.Meziříčí, ilegální ONV, ženatý, povoláním obchodník
22. Dolák + Oldřich   Bystřice pod Hostýnem 14.1.1907 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povoláním úředník u fy Impregna Bystřice p. Host
23. Dolínek Josef   Lopeník u Uherského Hradiště       Partyzán
24. Dostál Jan   Tasovice u Kunštátu 5.9.1905 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povoláním stolař 
25. Drábek Josef   Tišnov,Cáhlovská 167 19.3.1915 23.21945   3. čs. úderná rota, povoláním adjunkt okresního úřadu, v jiných pramenech uváděno že byl ubyt nebo zastřelen už v Kounicových kolejích 
26. Drbušek František   Lomnice u Tišnova 11.6.1921 21.2.1945 gestapo Brno 3. čs. úderná rota, povoláním stavební technik
27. Drtil Albert   Zlín,Díly 2323 15.12.1907 16.2.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním instalatér
28. Dudek Jindřich   Hutě-Staré Hamry 4.7.1900 2.3.1945   Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, povoláním povozník v lese, zatčen společně s manželkou Antonie
29. Dudková Antonie   Hutě-Staré Hamry 24.4.1899 2.3.1945   Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, KSČ, v domácnosti, zatčena společně s manželem Jindřichem
30. Dvořák* Ludvík   Valašské Meziříčí,Velká Lhota 920 7.8.1909 13.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, ženatý, povoláním číšník
31. Fejfuša Ladislav   Jamné u Tišnova 25 25.111916 3.3.1945 ZbV KDO 28 3. čs. úderná rota a Jermaku, povoláním hajný
32. Fiala René   Zlín,Hlavní nám. 488 7.12.1919 8.2.1945 gestapo Zlín Clay Zlín, povoláním úředník fy. Baťa
33. Filip Jan   Bystřice pod Hostýnem 9.3.1897 9.2.1945 gestapo Zlín Clay Bystřice pod Hostýnem, bývalý četnický vrchní strážmistr  ve výslužbě, zatčen u Stibůrků v Tvrdonicích
34. Frolek Miroslav   Zlín –Prštné,Záhumení 53 13.12.1911 12.2.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, Clay a Luč, povoláním úředník
35. Gajoš Karel   Hodonín,Dělnická 24 29.6.1894 8.2.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním úředník ONP, podílel se na výdávání ilegálních tiskovin Pravda, později Naše Pravda
36. Gajdošík Petr   Zlín,Příkrá 3834 31.5.1910 7) 2.3.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, ženatý, 1 syn, povoláním úředník, zatčen společně s manželkou Františkou
37. Gajdošíková Františka   Zlín,Příkrá 3834 16.9.1912 8) 2.3.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, vdaná, 1 syn, v domácnosti, zatčena společně s manželem Petrem
38. Gurecký Rudolf   Vsetín, Smetanova 1259 13.4.1896 28.3.1945 v Brně Clay Vsetín a ON Sousedík, okresní četnický velitel, více k jeho osobě zde
39. Hanzlík* Emil   Tylovice 251 11.4.1923 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním elektromechanik, účastnil se zastřelení konfidenta gestapa 105 Františka Šmída alias Velkého Franty
40. Hasil Jan   Tvdronice  461 4.1.1922 8.2.1945 gestapo Zlín Clay Zlín, povoláním dělník
41. Hatlapatka* Bořivoj   Rožnov p/R.,Meziříčská 525 20.2.1922 1.3.1945   Clay Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním elektromechanik, zatčen společně s otcem Josefem 
42. Hatlapatka* Josef   Rožnov p/R.,Meziříčská 525 8.2.1898 1.3.1945   Clay Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním účetní, zatčen společně se synem Bořivojem
43. Hejmala Vladimír   Šerkovice 36 u Tišnova 15.4.1904 26.2.1945 ZbV KDO 28 3. čs. úderná rota, ženatý, povoláním hajný, zatčen společně s manželkou Marií, u jeho hájenky byl smrtelně raněn velitel partyzánské skupiny "Jermak" Nikolaj Ivanovič Dmitrijev zde
44. Hejmalová Marie   Šerkovice 36 u Tišnova 22.4.1905 26.2.1945 ZbV KDO 28 3. čs. úderná rota, vdaná, v domácnosti, zatčena společně s manželem Vladimírem
45. Hloušek Jaroslav   Žďárná u Boskovic, Na strážné 186 10.7.01903 9.2.1945   Jermak, povoláním krejčí 
46. Hnilička Emanuel   Újezd u Černé Hory 6 25.12.1887 23.2.1945   Jermak, ženatý, povoláním rolník, zatčen společně se synem Františkem a manželkou Marií
47. Hnilička František   Újezd u Černé Hory 6 15.12.1920 23.2.1945   Jermak, povoláním rolník, zatčen společně s  otcem Emanuelem a matkou Marií
48. Hniličková Marie   Újezd u Černé Hory 6 22.2.1915 23.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, v domácnosti, zatčena společně s  manželem Emanuelem a synem Františkem
49. Horák Jaroslav   Zlín-Prštné,Malenovická 139 3.1.1928 12.2.1945 gestapo Zlín 1. čs. part. brigády J. Žižky
50. Hradil* Otakar   Rožnov p/R 640 20.3.1902 12.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 3 děti, povoláním automechanik
51. Hrdlíčka Emanuel     1887      
52. Hrubý Adolf   Zlín 20.3.1912 8.2.1945   Clay Zlín, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním vedoucí Zlínských jatek
53. Hudec Karel   Mokrá Hora u Brna 85 23.1.1889 12.6.1944   Silver B, povoláním ředitel školy
54. Jančík Jiří   Rovečná 8 4.3.1925 15.3.1945   Jermak, Miroslav Tyrš, povoláním rolník, zatčen společně s otcem Josefem a bratrem Josefem, více k jeho osobě zde
55. Jančík Josef   Rovečná 8 3.8.1905 15.3.1945   Jermak, Miroslav Tyrš, povoláním rolník, zatčen společně se synem Jiřím a Josefem, více k jeho osobě zde
56. Janeček Karel     20.1.1896      
57. Jecelín* Eduard   Valašské Meziříčí,Jičínská 156 13.2.1918 11.2.1945 gestapo Brno Clay Val.Meziříčí, svobodný, povoláním učitel
58. Ježíková Marie   Bílá 13.5.1925 5.3.1945   Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, roz. Karasová, dcera Jana Karase z Bílé, sestra Anny Matejové
59. Jurečka Zdeněk   Zlín,Pod rozhlednou 1824 3.10.1913 10.2.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním úředník fy. Baťa
60. Kabelík Zdeněk Ing. Zlín, Kotěrova 1937 29.11.1900 17.2.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín (Čapajev), povoláním technický úředník
61. Kadavý Cyril Ing. Zlín Podvesná 3082 4.11.1906 16.2.1945 gestapo Zlín 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním úředník
62. Kalivoda Štěpán   Kostelec u Kyjova 2 20.11.1922   gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, student
63. Karas Jan   Bílá 22.4.1893 5.3.1945   Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, povoláním dělník
64. Kašík* Jan pplk. Vyškov, Leninova 13 17.3.1895 10.2.1945   VELA, pplk. 2. pluku útočné vozby
65. Kašík* Miroslav   Krhová u Val. Meziříčí 228 31.7.1922 7.3.1945  9) ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním dělník
66. Knesl + Josef MuDr. Vsetín 21.2.1899 5.1.1945 gestapo Vsetín Clay Vsetín a ON Sousedík
67. Koch Zdeněk   Tišnov 1920     Povoláním zubní technik
68. Kolb Vilém   Olomouc 1926      
69. Konečný + Josef   Kateřinice 154 27.2.1900 27.10.1944 gestapo Vsetín Clay Vsetín a ON Sousedík, povoláním řídící učitel
70. Korytář* Vladislav   Valašské Meziříčí,Sokolská ul. 12.5.1918 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 1 dítě, povoláním elektromechanik, zatčen společně s manželkou Vlastou
71. Korytářová* Vlasta   Valašské Meziříčí,Sokolská ul. 6.8.1922 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, vdaná, 1 dítě, povoláním modistka, zatčena společně s  manželem Vladislavem
72. Kotek Vincenc   Vsetín, Štěpánská 429 11.2.1911 3.2.1945 gestapo Vsetín KSČ Vsetín, ON Sousedíka, ženatý, 2 děti, povoláním strojník elektrárny
73. Kovář Karel   Lipová 31 10.3.1925 18.2.1945   Jermak, povoláním řezník
74. Král František   Jiříkovice 9 26.12.1925 8.1.1945   Pomocník partyzánů,povoláním rolník, zatčen společně s  otcem Janem a bratry Janem a Jaroslavem, naložen v Jihlavě
75. Král Jan   Jiříkovice 9 23.12.1889 8.1.1945   Pomocník partyzánů,  zatčen společně s e syny Janem, Františkem a Jaroslavem , naložen v Jihlavě
76. Král Jan   Jiříkovice 9 18.4.1922 8.1.1945   Pomocník partyzánů,  zatčen společně s  otcem Janem a bratry Jaroslavem a  Františkem, naložen v Jihlavě
77. Král Jaroslav   Jiříkovice 9 4.6.1920 8.1.1945   Pomocník partyzánů,  zatčen společně s  otcem Janem a bratry Janem a Františkem, naložen v Jihlavě
78. Králík Oldřich   Oslavany,Sadová 9/716 4.4.1926 24.2.1945   Bojová pětka Blesk, příprava destrukcí, povoláním dělník
79. Krasa Jan   Ostravice        
80. Kraus Leopold   Vír 35 15.12.1898 4.3.1945   Partyzán, povoláním mlynář
81. Krejčíř Josef   Velenov u Boskovic 15 10.12.1910 18.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, ženatý, povoláním rolník, zatčen společně s manželkou Marií
82. Krejčířová Marie   Velenov u Boskovic 15 26.11.1918 18.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, vdaná, v domácnosti, zatčena společně s manželem Josefem
83. Krchňák Josef   Rožnov p/R., 1.7.1911 8.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 3 děti, povoláním pekař
84. Křenek Jaroslav   Kunratice u Bystřice n/Peršt. 210 19.3.1922 6.1.1945   Miroslav Tyrš a gen Svatoň, povoláním rolník, naložen v Jihlavě
85. Kříž* Jan   Valašské Meziříčí,Na Vyhlídce 11 24.4.1913 11.1.1945 gestapo Vsetín Clay Val. Meziříčí, povoláním geometr, poprvé zatčen již 15. 12. 1944 a vězněn Valašské Meziříčí, propuštěn 6. 1. 1945 a znovu zatčen 11.11.1945
86. Kubáňová10) Božena   Horní Bečva 395 14.4.1911 5.11.1944   Pomocnice 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním pomocná kuchařka na Martiňáku, zatčena společně se svým bratrem Vladimírem, sestrou Andělou provdanou Ladovskou a švagrem Arnoštěm Ladovským, více k jeho osobě zde
87. Kuběja* František Ing. Poličná u Val. Meziříčí,Vystrkov 67 5.4.1892 26.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 2 děti, povoláním rolník
88. Kubič Eduard 11)   Ostrava-Zábřeh, gen.Svobody 9 12.10.1905 27.12.1944   Clay, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním úředník vlakové pošty, zatčen společně s bratrem Františkem
89. Kubič František   Bystřice pod Hostýnem – Tesák  3.12.1903 27.12.1945 gestapo Ostrava Clay, povolání restauratér turistické chaty na Tesáku, zatčen společně s bratrem Eduardem
90. Kulhánek František   Bratrušov u Náchoda 26 5.10.1915 15.1.1945   Sabotáž strojírenského průmyslu, povoláním dělník v textilních závodech
91. Kuropata 12) Jan   Pržno 13.11.1893 11.11.1944   Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním rolník
92. Kurovec* Vladimír   Krmelín u Paskova 130 29.1.1918 13) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, ženatý, 1 dítě, povoláním dělník
93. Květoň* Karel   Brňov u Valašského Meziříčí 7.1.1926 26.3.1945 gestapo Vsetín Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, svobodný, povoláním dělník, udán Aloisem Juříčkem z Brńova otcem partyzány popraveného Ladislava Juříčka
94. Laštovička František   Koníkov 2 2.10.1896      
95. Maděra Ludvík   Zlín 9.6.1926 12.3.1945 gestapo Zlín Tomáš Zlín, povoláním výpravčí na dráze
96. Mach* Jan   Valašské Meziříčí,Struhačíkova 787 8.8.1900 3.2.1945 gestapo Brno Velitel okresu Clay Val. Meziříčí, ženatý, 2 děti, povoláním úředník UP Bystřice p. Host
97. Macháň Ladislav 14)   Bystřice pod Hostýnem 19.6.1913 28.2.1945   Clay Bystřice pod Hostýnem, povoláním poštovní úředník
98. Macháňová* Jitřenka   Valašské Meziříčí 11.7.1911 15) 13.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, vdaná, 1 dítě, povoláním švadlena, zatčena spolu s bratrem Miroslavem Dedkem
99. Malík* Michal   Valašské Meziříčí,Sokolská 130 12.5.1905 16) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Vedoucí Malíkova organizace Val. Meziříčí , ženatý, 2 děti, povoláním krejčí, zatčen společně s manželkou Annou
100. Malíková* Anna   Valašské Meziříčí,Sokolská 130 27.2.1902 17) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, vdaná, 2 děti, povoláním švadlena, zatčena společně s manželem Michalem
101. Marešová Jarmila   Pivonice n/Peršt. 36 1.12.1913 25.1.1945   Pomocnice partyzánů, povoláním dámská krejčová
102. Martiš Theodor   Jablůnka n/Bečvou 108 23.6.1923 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, svobodný, povoláním krejčí
103. Matěja Alfons   Nedakonice 13.10.1898     Povoláním výpravčí na dráze
104. Matej 18) Florián   Vysoká nad Kysucou,osada Dibalka 12.7.1899 5.3.1945 gestapo Zlín Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, povoláním horník
105. Matejová 19) Anna   Vysoká nad Kysucou,osada Dibalka 1911 5.3.1945 gestapo Zlín Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, v domácnosti, roz. Karasová, dcera Jana Karase z Bílé, sestra Marie Ježíkové, spolu s manželem vychovávali 4 letou dceru , kterou po jejich smrti vychovávala sestra paní Matejové se švagrem (Duchlební z osady Skalka, Vysoká nad Kysucou) díky slibu, že neprozradí jeho odbojovou činnost
106. Matějovský* Vladimír kpt. Valašské Meziříčí 8.2.1905 12.2.1945 gestapo Brno Clay Val. Meziříčí, ženatý, 2 děti
107. Matulík Bronislav   Zlín 25.9.1925 12.3.1945 gestapo Zlín Tomáš Zlín, odběr zbraní Maďarům
108. Mečl Matěj   Zlín 10.12.1914 8.2.1945   Vedouci organizace Naše pravda Zlín
109. Melkus Miroslav 20)   Zlín 15.6.1924 6.1.1945 gestapo Zlín Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, chycen po pátrací akci v Ořechově u Zlína
110. Milková-Machová Cecílie   Staré Hamry 10.11.1920 5.3.1945   Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, vdaná, v domácnosti
111. Mlénský František   Oslavany 16.5.1925 24.2.1945   Bojová pětka Blesk ,destrukční akce, svobodný, student
112. Moravec Josef MUDr. Černá hora u Brna 23.4.1897 23.2.1945 ZbV KDO 28 Pomocnice partyzánů, povoláním obvodní lékař
113. Novák František   Staré Město 684 18.9.1914 3.1.1945 gestapo Vsetín NP Zlín, člen vedoucí „sedmy“, KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním konstruktér
114. Novák Josef   Bystřice pod Hostýnem 17.2.1911 28.2.1945   Vojenský vedoucí Clay Bystřice p/ Host, odborný učitel
115. Nováková Evženie   Kladky 52 19.5.1929 22.12.1944   Ivan Vjasov Kladky, v domácnosti, zatčená společně s matkou Františkou, dříve zatčena sestra Věra
116. Nováková Františka   Kladky 52 24.5.1901 22.12.1944   Ivan Vjasov Kladky, v domácnosti, zatčená společně s dcerou Evženií, dříve zatčena dcera Věra
117. Nováková Věra   Kladky 52 1.6.1914 29.10.1944   Ivan Vjasov Kladky, v domácnosti, později zatčená matka Františka a sestra Evženie
118. Novotný* Leopold   Valašské Meziříčí, Na střelnici 187 2.6.1890 1.3.1945 gestapo Brno Clay Val. Meziříčí, ženatý, 3 děti, povoláním kartonážník
119. Obroučka* František   Rožnov p/R.,Tyršovo nábř. 559 25.10.1904 1.3.1945   ON Rožnov p/Rad., Clay Val. Meziříčí, povoláním obchodník, v ilegalitě již od 24.2.1942
120. Olejník František   Koníkov 4 31.8.1893 8.2.1945   Miroslav Tyrš, povoláním rolník
121. Opočenský + Jiří   Růžďka u Vsetína 213 17.2.1897 5.1.1945 gestapo Vsetín Clay Vsetín a ON Sousedík, povoláním řídící učitel
122. Orel František   Zlín-internát 12.9.1927 12.3.1945 gestapo Zlín 1. čs. part. brigády J. Žižky
123. Pařízek Antonín MUDr. Valašské Meziříčí   2.3.1945   Clay Val. Meziříčí, revoluční národní výbor
124. Pařízková Zdena   Skalička 28.2.1905 24.2.1945 ZbV KDO 28 3. čs. úderná rota 
125. Pavlát* 21) Josef   Zubří 500 31.1.1915 9.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, pomocník partyzánů, ženatý, povoláním řidič-řezník
126. Pazdera Oldřich   Zlín,Bartošova 42 2.3.1913 8.2.1945 gestapo Zlín Clay Zlín, revoluční národní výbor, továrník
127. Pažout Vlastimil   Nymburk   19.2.1945 v Brně Národní revoluční armáda, popravil konfidenta Ot. Večeřu 10.12. 1944
128. Pelant Josef Škpt. Uherský Brod 25.5.1906 10.2.1945   Clay Uherský Brod, kapitán dělostřelectva, více k jeho osobě zde
129. Petřvalská Otýlie   Rožnov pod Radhoštěm 246 24.12.1912 22) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, pomocnice partyzánů, svobodná, povoláním pokojská hotelu Snoza ve Valašské Meziříčí
130. Pluncar Klement   Bystřice pod Hostýnem 630 21.7.1889 28.12.1944   Sousedík Vsetín, Clay Bystřice p. Host., HK 17, povoláním obchodní zástupce, zatčen společně s manželkou Andělou
131. Pluncarová Anděla   Bystřice pod Hostýnem 630 31.5.1887 28.12.1944   Sousedík Vsetín, Clay Bystřice p. Host., HK 17,  v domácnosti, zatčená společně s manželem Klementem
132. Podaný Antonín   Újezd u Černé Hory 13.1.1903 6.3.1945   Jermak, povoláním řezník. Zatknut nejspíše místo bratra Metoděje, který byl zakládajícím členem 3. čs. úderné roty gen. Luži
133. Pohl František   Zlín,Dolní 2305 6.9.1906 17.2.1945 gestapo Zlín Vedoucí skupiny KSČ-Naše pravda Zlín
134. Poláček 23) Josef   Tvrdonice 308   9.2.1945 gestapo Zlín a Brno Clay, KSČ, zatčen při obklíčení velitele paravýsadku Clay Bartoše, který se prostřílel z obklíčení.  
135. Poláček František   Tvrdonice 308 7.4.1904 9.2.1945 gestapo Zlín a Brno Clay, KSČ, zatčen při obklíčení velitele paravýsadku Clay Bartoše, který se prostřílel z obklíčení.  
136. Poláček + Vojtěch   Tvrdonice 308 13.5.1906 9.2.1945   Povoláním dělník, zběhl z nucených prací, zatčen při obklíčení velitele paravýsadku Clay Bartoše, který se prostřílel z obklíčení.  
137. Polívka Josef   Žďárná u Boskovic 28.9.1895 20.2.1945   Jermak, komitét pro národní osvobození, povoláním krejčí
138. Porč Antonín   Zbraslavec u Kunštátu 15.9.1895 12.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povoláním mlynář, zatčen společně s manželkou Andělou
139. Porčová Anděla   Zbraslavec u Kunštáttu 26.2.1904 14.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak,v domácnosti, zatčena společně s manželem Antonínem
140. Pospíšil Antonín   Olomouc        
141. Praxl Václav   Želechovice,Podřevnická 11 24.5.1904 2.3.1945 gestapo Zlín Pro vlast, Jasenná, KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním řídící učitel
142. Procházka Oldřich   Bystřice pod Hostýnem 14.6.1903 13.2.1945   Clay Bystřice pod Hostýnem, povoláním zámečnický mistr
143. Prokop Alois   Fryšava 28.6.1914     Předvoj, pomocník partyzánů, povoláním pekařský dělník, naložen v Jihlavě
144. Pstružina Jan   Slezská Ostrava,Michálkovická 972 5.12.1909     Pomocník partyzánů
145. Pukl Jaromír   Hranice,Komenského 11 27.10.1899 23.12.1944   Clay Hranice, ON velitel okresu, PVVZ, povoláním odborný učitel, více informací v knize K.  Zahradníka: "Nebylo jim přáno žít. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 2009"  zde
146. Randýsek Ludvík   Zlín, Na strhanci 26.8.1926 6.1.1945 gestapo Zlín Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, student, chycen po part akci v Ořechově u Zlína
147. Redl* 24) Bruno   Brňov 18 13.8.1923 19.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, svobodný, povoláním elektromechanik
148. Rennert  + 25) Václav prap. Hranice,Nádražní 13/15 14.12.1897 5.2.1945 gestapo Brno 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním úředník
149. Režnarová Marie   Moravská Ostrava, Jasenského 5/1930 1.4.1903 8.1.1945   Partyzánka
150. Řeha Vilém   Vsetín, Trávníky 1431 24.10.1916 16.1.1945   Partyzánská skupina LUČ, povoláním technický úředník, vynesl ze Zbrojovky ve Vsetín kopii plánů řízené střely
151. Samlík Leopold   Oslavany 3.5.1923 24.2.1945   Hybeš, B5, povoláním zámečník
152. Sedláček 26) Ladislav   Tetčice u Brna       Povoláním hajný
153. Sedláček Emil   Staré Hamry 31.8.1909 4.3.1945   Sov. desant Miščimenko-Bělovskij, KSČ, zatčen společně s manželkou Marií
154. Sedláčková 27) Marie   Horní Sloupnice 235 13.3.1923 10.3.1945   VELA a R3, povoláním laborantka, přezdívka Manka, zatčena na mostě u Lulče, když smrtelně poranila konfidenta Dvořáka, více k její osobě .
155. Sedláčková Marie   Staré Hamry 22.1.1914 4.3.1945   Sov. desant Miščimenko-Bělovskij, KSČ, zatčena společně s manželem Emilem
156. Sedláková Marie   Jedovnice 23.12.1896 24.2.1945   3. čs. úderná rota, Socialistický pokrok, povoláním úřednice ZÚ Brno
157. Siege 28) Emil   Rožnov p/Radh., Tyršová nábřeží 691 15.5.1914 1.3.1945   ON Val. Meziříčí, Clay, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním odborný učitel
158. Schindler Emil   Hulín 159 9.3.1901     R3
159. Sika Antonín   Žďárná u Boskovic, Na strážné 197 18.1.1908 19.2.1945   Pomocník partyzánů, povoláním cestář
160. Sítko František   Zlín 12.4.1914 8.2.1945 gestapo Zlín Clay Zlín, povoláním úředník
161. Skácel František   Zlín,Podhoří 252 23.1.1904 7.2.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním řidič
162. Sluka Arnošt   Karviná 15.7.1909 8.3.1945 gestapo Mor. Ostrava Clay Bystřice pod Hostýnem, povoláním poštovní úředník
163. Smílek + Josef   Valašské Meziříčí, Žerotínova 813 2.8.1903 12.2.1945   Clay Val. Meziříčí, ženatý, 3 děti, povoláním inspektor pojišťovny
164. Smíšek František   Újezd u Černé Hory 41 18.4.1895 23.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, ženatý, povoláním klempíř, zatčen společně s manželkou Miloslavou
165. Smíšková Miloslava   Újezd u Černé Hory 41 15.1.1919 23.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, vdaná, v domácnosti, zatčena společně s manželem Františkem
166. Soušek 29) Miroslav MUDr. Zlín 29.11.1904 17.2.1945 30) gestapo Zlín Odboj ON, JŽ, KSČ Zlín, ošetřoval partyzány, povoláním dětský lékař, více informací v knize K.  Zahradníka: "Nebylo jim přáno žít. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 2009"  zde
167. Sousedík Květoslav   Zlín, Strhanec 2372 14.10.1925 31) 12.2.1945 gestapo Zlín Partyzán ( Kaďavý ) zbraně, student, zatčen také bratr Nikolaj
168. Sousedík Nikolaj   Zlín, Strhanec 2372 16.5.1926 17.2.1945 32) gestapo Zlín Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, student, zatčen také brat Květoslav
169. Staněk Josef   Žďárná u Boskovic, Na strážné 204 30.8.1908 19.12.1914   Pomocník partyzánů oddílu Jermak, povoláním dělník, zatčen společně s otcem Vincencem a Olgou
170. Staněk Vincenc   Žďárná u Boskovic 132 12.6.1898 19.12.1944   Pomocník partyzánů oddílu Jermak, povoláním dělník, zatčen společně se synem Josefem a Olgou
171. Staňková Olga   Žďárná u Boskovic 132 30.1.1912 19.12.1944   Pomocník partyzánů oddílu Jermak, povoláním švadlena, zatčena společně s Vincencem a Josefem
172. Stibůrek Rudolf   Tvrdonice 147 8.9.1891 9.2.1945 gestapo Zlín Clay, povoláním malorolník, ukrýval velitele paravýsadku Clay Bartoše
173. Strnadel Josef   Ostravice 1907     KSČ
174. Strnadel Tomáš   Staré Hamry 5.4.1920 4.3.1945   Sov. desant Miščimenko-Bělovskij, KSČ, povoláním lesní dělník
175. Strýček* Zdeněk   Vsetín, Podboří 210 25.8.1920 16.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním úředník
176. Sukup 33) Alois   Ostravice 3.4.1913 4.3.1945   Sov. desant Miščimenko-Bělovskij, KSČ, povoláním dřevorubec
177. Sváček Karel   Lipník n/Bečvou,Zámecká 352 5.6.1902 13.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, povoláním řidič, vypátral tajný sklad pohonných hmot a připravoval jeho přepadení partyzány brigády Jan Žižka
178. Světlík Josef   Želechovice 46 19.3.1919 12.3.1945 gestapo Zlín Pro vlast Jasenná, NP Zlín, povoláním úředník UP Zlín, zatčen společně s  bratrem Ladislavem
179. Světlík Ladislav   Želechovice 43 16.1.1924 12.3.1945 gestapo Zlín Pro vlast Jasenná, NP Zlín, student, zatčen společně s  bratrem Josefem
180. Ševčík Jaromír   Březová 212 27.9.1919 leden 1945   Pomocník partyzánů, povoláním truhlář a zemědělec, zatčen společně s Františkem Boďou, když byl navštívit svojí nemocnou matku
181. Ševčík + Josef   Velenov u Boskovic 11 11.6.1907 18.2.1945   Jermak, povoláním rolník
182. Ševčíková Marie   Bystřice pod Hostýnem 15.11.1895 8.3.1945   Clay Bystřice pod Hostýnem, povoláním odborná učitelka
183. Šikula Jaroslav   Bystřice pod Hostýnem 14.12.1910 3.2.1945   Pro vlast, podpora partyzánů, povoláním dílovedoucí
184. Šindler* Bohuslav   Krásno n/Bečvou 16.8.1920 16.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, pomocník partyzánů, svobodný, povoláním učitel
185. Šipka Hynek   Staré Hamry 4.8.1895 4.3.1945   Sov. desant Miščimenko-Bělovskij, KSČ, povoláním lesní dělník
186. Škrabal Bohuslav   Tasovice 13 16.8.1913 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, ženatý, povoláním rolník, zatčen společně s matkou Marií, manželkou Jiřinou, bratrem Josefem a sestrami Martou a Jitkou
187. Škrabal Josef   Tasovice 13 28.6.1916 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povoláním řezník, zatčen společně s matkou Marií, švagrovou Jiřinou, bratrem Bohuslavem a sestrami Martou a Jitkou
188. Škrabálková Božena   Lomnička u Tišnova 8 12.1.1923 23.2.1945   3. čs. úderná rota, svobodná, úřednice na pracovním úřadě, více k její osobě zde .
189. Škrabalová Jiřina   Tasovice 13 13.2.1921 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povoláním rolnice, zatčen společně s tchýní Marií, manželem Bohuslavem, švagrem Bohuslavem a švagrovou Martou a Jiřinou
190. Škrabalová Jitka   Tasovice 13 17.10.1924 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povoláním rolnice, zatčen společně s matkou Marií, švagrovou Jiřinou, bratry Bohuslavem a Josefem a  sestrou Martou
191. Škrabalová Marie   Tasovice 13 2.11.1891 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, vdova, povoláním rolnice, zatčen společně se snachou Jiřinou, syny Bohuslavem a Josefem a dcerami Martou a Jitkou
192. Škrabalová Marta   Tasovice 13 26.11.1929 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, studentka, zatčen společně s matkou Marií, švagrovou Jiřinou, bratry Bohuslavem a Josefem a  sestrou Jitkou
193. Škabrahová 34) Růžena   Růžďka u Vsetína 106 17.10.1926 10.1.1945 35) četníci z Dolních Domaslavic 1. čs. part. brigády J. Žižky,  svobodná, zatknuta spolu s Emilem Muroněm a Josefem Videckým na Těšínsku
194. Šotola Josef   Lažany 10.2.1918 6.3.1945   3. čs. úderná rota, povoláním hajný
195. Šťastný František   Skalička 2.2.1903 24.2.1945   3. čs. úderná rota, povoláním rolník
196. Šuléř Miroslav   Lískovec       Povoláním dělník
197. Šustrová Františka   Bystřice pod Hostýnem 6.3.1909 28.2.1945   R3, podpora partyzánů, povoláním prodavačka
198. Táborský* Josef   Lipník n/Bečvou, Čechova 117 16.1.1912 13.3.1945 ZbV KDO 31 Bílá lvice - Jan Žižka, ženatý, povoláním technický úředník
199. Tesař* Dobroslav   Orlová, Nádražní 6 14.3.1921 16.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, svobodný, student
200. Toman* Jaroslav   Valašské Meziříčí,Jiráskova 468 21.9.1914 13.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 1 dítě, povoláním zámečník
201. Tomeček Josef   Břestek u Uherského Hradiště 24.2.1922     ÚV KSS Bratislava, povoláním prodavač v knihkupectví
202. Treu Otakar   Oslavany,S Růžová 33/52 13.10.1924 24.2.1945   Bojová pětka Blesk, povoláním dělník
203. Úlehla + František   Bystřice pod Hostýnem 8.9.1885 28.2.1945   Clay Bystřice pod Hostýnem, bývalý okresní školní inspektor
204. Vaculík František   Želechovice 263 4.2.1905 2.3.1945 gestapo Zlín Pro vlast Jasenná, KSČ-Naše pravda Zlín, NP Zlín, povoláním holič a učitel na odborné škole ve Zlíně
205. Vaculík36) František   Prosenice 22.5.1925 26.1.1945   Člen sokola
206. Vašek* Ladislav MUC. Zubří 15.1.1914 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, student medicíny, ošetřoval zraněného partyzána L. Češka
207. Wolner + Orakar por. Holešov 1.12.1917 3.1.1945   Clay, por. čs. armády
208. Záleský Oldřich   Zlín,internát 2433 17.4.1923 24.2.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín
209. Zavadil* Ladislav kpt. Valašské Meziříčí,Bezručiva 725 21.7.1906 12.2.1945 gestapo Brno Clay Val. Meziříčí, ženatý, 1 dítě
210. Zdráhal František nadpr. Lipník nad Bečvou,Mlýnská 275 10.1.1906 37) 13.3.1945 gestapo Zlín ON Lipník nad Bečvou, 1. čs. part. brigády J. Žižky, svobodný
211. Zelinka + Jan   Brno-Maloměřice,Hamry 8 24.4.1922 6.1.1945   Partyzán Miroslav Tyrš a gen. Svatoň, student, naložen v Jihlavě
212. Zelínková Marie   Brno-Maloměřice,Hamry 8 23.1.1921 6.1.1945   Partyzánka Miroslav Tyrš a gen Svatoň, studentka, naložen v Jihlavě
213. Zlatník Jan     16.11.1897      
214. Zlatohlávek Josef 38)   Zlín,internát 1279 5.2.1926 39) 13.3.1945 gestapo Zlín Tomáš Zlín
215. Zouharová Alžběta 40)   Jedovnice 19.11.1897 24.2.1945   3. čs. úderná rota, povoláním úřednice
216. Zvonek 41) František   Vysoké Pole 18.6.1928      
217. Žáček František   Žďárná u Boskovic 171 24.8.1904 19.2.1945   Jermak, komitét pro osvobození, povoláním tesařský dělník
218. Žanďovský Karel   Skalička 49 21.11900 24.2.1945   3. čs. úderná rota, povoláním mlynář
219. Žanďovský Vladislav   Skalička 14 27.5.1898 24.2.1945   3. čs. úderná rota, povoláním školkař
                 
* Originál fotografie najdete v  Moravském zemském archivu v Brně -  Státní okresní archiv ve Vsetíně.
+ Fotografie převzaty z knihy Vlastislava Janíka "Mauthausen konečná stanice"
   
1) někdy je uváděno datum 30.3.1885
2) někdy je uváděno datum 17.12.1926
3) v knize "Mauthausen konečná stanice" je uveden jako Rudolf
4) není 100% jisté, že byla v transportu. V knize Vlastislava Janíka "Mauthausen konečná stanice" je uvedena
5) někdy je uváděno datum 14.4.1920
6) někdy je uváděno datum 26.6.1925
7) někdy je uváděno datum 31.5.1919
8) někdy je uváděno datum 9.6.1912
9) někdy je uváděno datum 11.3.1945
10) není uvedena v žádných seznamech, ale dle poválečného svědectví Rakouského vězně Kanduta, kápa z krematoria, byla při prohlídce šatů popravených vězňů z transportu "KL3" nalezena její legitimace 
11) někdy uváděn jako Bedřich
12) někdy uváděn jako Koropata
13) někdy je uváděno datum 20.1.1918
14) ve většině dokumentů uváděn jako Vladimír, ale na pomníku má uvedeno Ladislav
15) někdy je uváděno datum 11.7.1922
16) někdy je uváděno datum 12.9.1905
17) někdy je uváděno datum 27.7.1909
18) někdy uváděn jako Matějov
19) někdy uváděna jako Matějová
20) někdy uváděn jako Václav
21) někdy uváděn jako Palát
22) někdy je uváděno datum 24.12.1905
23) není 100% jisté, že byl v transportu. V knize Vlastislava Janíka "Mauthausen konečná stanice" je uveden, na pomníku v Tvrdnicích je datum 8.4.1945
24) někdy uváděn jako Rendl
25) někdy uváděn jako Renert
26) někdy uváděn jako Sládeček
27) někdy uváděna jako Sládečková
28) někdy uváděn jako Siege
29) někdy uváděn jako Souček
30) někdy je uváděno datum 7.2.1945
31) někdy je uváděno datum 14.10.1928
32) někdy je uváděno datum 6.1.1945
33) někdy uváděn jako Soukup
34) není 100% jisté, že byla v transportu. V knize Marie Hrošové "Na každém kroku boj" je uvedena. Někdy chybně uváděna jako Škabrachová
35) někdy je uváděno datum zatčení 1.2.1945 v Růžďce díly zradě partyzána Emila Muroně
36) není 100% jisté, že byl v transportu. Podle nápisu na pamětní desce v Prostějově zemřel 8.5.1945 v KT ve Flossenburgu
37) někdy je uváděno datum 10.1.1908
38) někdy uváděn jako František
39) někdy je uváděno datum 15.2.1926
40) někdy uváděna jako Eliška
41) není 100% jisté, že byl v transportu. V knize Marie Hrošové "Na každém kroku boj" je uveden

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 19. 09. 2021