Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Rodina Juříčkova z Leskovce 102

 

 

Do odboje se zapojila celá mužská část rodiny Juříčkovy z Leskovce 102 a část rodiny Martincovy z Leskovce 91 (bratranci). Tyto rodiny bydlely ve stejném údolí jako se nacházel Juříčkův mlýn, cca 120 m niž po proudu potoka. Před domem rodiny Juříčkovy (Leskovec 102) stál pan Josef Vychopeň (Leskovec 52) se svými koňmi viz. jeho výpovědi zde a zde . S největší pravděpodobností ke mlýnu u Martinců (Leskovec 91) dovedl Němce zatčený policejní okresní velitel Rudolf Gurecký. Dle neověřených zpráv chodily k Martincům gestapáci a zasahující jednotky při akci se napít a najíst. Musel je i obsluhovat Antonín Juříček z Leskovce 102.

 

 

 

 

Jan Juříček (7.10.1889- 31.8.1942) - do odboje se zapojil již v roce 1939 (asi Obrana národa), byl zatčen a vězněn v Praze. Dne 14.8.1942 byl převezen z Prahy do Osvětimi, kde 31.8.1942 umírá (dle lékařské zprávy na infarkt). Vězeňské číslo 58762 (mezi 29.4.1942 až 14.8.1942 muselo být do Osvětimi dopraveno nejméně 24 899 vězňů.  Záznam o narození v matrice Horního sboru ve Vsetíně .

Fotografie z KT osvětimi

Fotografie z KT osvětimi

Úmrtní list s Osvětimi

Úmrtní list s Osvětimi

 

 

Josef Juříček (3.10.1902 -  4.2.1980) - do odboje se zapojil již v roce 1939, tiskli spolu s bratry Antonínem a Františkem letáky. Od září 1944 do ledna 1945 ukrýval spolu se svým bratrem Antonínem ve své chalupě v Leskovci 102 ruského partyzána poručíka Konstantina Jefimoviče Kalabalina z Charkova. Na podzim roku 1944 odchází do ilegality a stává se členem první čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Po odepsání z evidence obyvatelstva ho začalo hledat gestapo.

Přikazovací výměr

Přikazovací výměr

Osvědčení dle §8 zakl. čís. 255/1946 Sb.

Osvědčení dle §8 zakl. čís. 255/1946 Sb.

Potvrdenie československým partizánom

Potvrdenie československým partizánom

Potvrdenie československým partizánom

Potvrdenie československým partizánom

 

Odznak československého partyzána

Odznak československého partyzána

Osvědčení od Buďka a Nastěnka

Osvědčení od Buďka a Nastěnka

Potvrzení o činnosti bratří Juříčků

Potvrzení o činnosti bratří Juříčků

Potvrzení o činnosti bratří Juříčků

Potvrzení o činnosti bratří Juříčků

 

 

Antonín Juříček (18.7.1906-6.2.1983) - do odboje se zapojil již v roce 1939, tiskli spolu s bratry Josefem a Františkem letáky. Od září 1944 do ledna 1945 ukrýval spolu se svým bratrem Josefem ve své chalupě v Leskoveci 102 ruského partyzána poručíka Konstantina Jefimoviče Kalabalina z Charkova. Jako jediný z bratrů zůstává policejně přihlášený a pracuje dále v Zbrojovce Vsetín až do února 1945, kdy se začíná starat o svoji nemocnou setru Rozárku. Po úmrtí Rozárky již nenastupuje do práce, ale tovární průkazku Waffenwerke Brünn a.g. Werk III. - Wsetin si ponechává. Tato průkazka mu později při Leskovské tragédii asi zachránila život, protože v osudný den 3.4.1945 byl u své chalupy legitimován gestapáky.

Rodný a křestní list

Rodný a křestní list

Potvrzení Karla Laži

Potvrzení Karla Laži

Ověření potvrzení Karla Laži

Ověření potvrzení Karla Laži

Potvrzení Karla Laži v ruštině

Potvrzení Karla Laži v ruštině

 

Ověření potvrzení Karla Laži v ruštině

Ověření potvrzení Karla Laži v ruštině

Potvrzení Jana Kratiny

Potvrzení Jana Kratiny

Potvrzení sdružení českých partyzánů

Potvrzení sdružení českých partyzánů

 

 

František Juříček (13.11.1913 - 28.4.2005) - do odboje se zapojil již v roce 1939 (tiskli spolu s bratry Josefem a Antonínem letáky), při rozvážení novin byl v Rokytnici shozen s kola německou hlídkou. Za šíření protiněmeckých letáků strávil 48 měsíců po věznicích a koncentračních táborech. Na jaře 1945 byl propuštěn z koncentračního tábora Breslau, ze kterého se vrátil slepý. Po válce vedl trafiku v Leskovci blízko Obecního úřadu (u zastávky autobusu).

Osvědčení dle §8 zakl. čís. 255/1946 Sb.

Osvědčení dle §8 zakl. čís. 255/1946 Sb.

       

 

 

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 23. 11. 2017