Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Výpověď Jaroslava Paly, Ústí

                  

 
Když přicházel rok 1944 a s ním první běženci, Rusové ze zajetí v Německu, bývali posíláni přes Juříčkovu usedlost dále, tam bývaly připraveny mapy, jídlo, občerstvení na další cestu. U Juříčků byla ošetřovna a také škola partyzánů. Vpředvečer onoho dne opustila větší skupina partyzánů Juříčkův mlýn 1). U Juříčků býval čilý partyzánský ruch. Byl tam partyzány zřízen bunkr. Byla to vlastně partyzánská nemocnice. O tom bunkru a jeho umístění věděli jen ti, kdo v něm byli 2). U Juříčků byla vysílací stanice, rozmnožovací přístroje na tiskopisy, dva psací stroje a léčebných potřeb víc než kdekoli jinde. Odtud vycházely rozkazy brigády Jana Žižky z Trocnova, letáky, výhružné dopisy pro české zrádce. U Juříčků byl štáb majora Murzina po celé tři týdny ve vánoční době 1944 – 45, později štáb Petra Buďka, zástupce majora Murzina. U Juříčků bylo pro partyzány jídlo, obuv, oděv, u Juříčků byla též partyzánská dílna na opravu zbraní.
 
 
 

1)

cca 15 osob odvedl v pondělí dne 2. dubna 1945 (o velikonocích) Jan Martinec (Leskovec č.p. 91) do Lhoty u Vsetína.

2)

dle prostudovaných dokumentů z Archivu bezpečnostních složek v Praze (složka 325) věděli o přesném umístění bunkru tito lidé:  rodina Jana Juříčka (Leskovec 67), František Bednář (Chrlice 384), Jan Juřička (Hrabová 69, Ostrava), Josef Sousedík (Vsetín), Antonín Foltýn (Hrabová 69, Ostrava), Josef Juříček (Leskovec 102), Jiřina Muchová (Leskovec 62), Jan Martinec (Leskovec 91), Marin Vychopeň (Leskovec 62), Rudolf Gurecký (Vsetín), Josef Řezníček (Seninka), Jaroslav Pala (Ústí) a partyzáni, kteří byli v bunkru ubytováni a léčení. O tom zda o bunkru věděli sousedé a známí Jana Juříčka nejsou prozatím žádné věrohodné dokumenty, ale lze předpokládat, že to minimálně mezi sousedy bylo veřejné tajemství.     

 

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 10. 03. 2018