Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Martin Hrtáň  (19.6.1902 - 22.2.1945) - narodil se v Leskovci 85, poté se přestěhoval do Leskovce 90. Před válkou i během války zastával funkci předsedy školní rady v Leskovci a byl členem zastupitelstva obce Leskovec.  Popraven partyzány v Ústí u Vsetína za údajnou zradu 1), která se nikdy nepotvrdila. Popravu nebohého Martina Hrtáně provedl oddíl s Prlova vedený Antonínem Foltýnem 2).  Záznam o narození v matrice Dolního sboru ve Vsetíně .

     

Martin Hrtáň s manželkou

 

Martin Hrtáň s manželkou úplně vpravo

Zápis ze školní kroniky 1936/1937

 

Zápis ze školní kroniky 1940/1941

Zápis ze školní kronik 1941/1942

 

Originál textu, který měl Martin Hrtáň při popravě na sobě

 

 
                       
1)
Ohledně údajné zrady Martina Hrtáně dodnes kolují různé fámy a pověsti. Dokonce se hovořilo i o tom, že Juříčkův mlýn prozradil samotný pan Hrtáň, což je velký nesmysl. Za dobu našeho pátrání jsme vyslechli tyto varianty jeho údajného provinění:
- nejčastěji se dříve hovořilo a stále se  hovoří o tom, že mělo dojít k hádce mezi  Janem Juříčkem (Juříčkův mlýn) a Martinem Hrtáněm o odvedení krávy na nucené dodávky. Tuto hádku měli odposlechnout partyzáni a proto si šly s Hrtáněm vyřídit účty. Tato varianta padá, protože dle kronik nebyl  pan Hrtáň určen za obec Leskovec k vybírání a odevzdávání nucených dodávek.
- další dosti nepravděpodobnou možností je, že Martin Hrtáň nechtěl, aby jeho dcera měla vztah (nebo jí nechtěl pustit na nějakou tancovačku i když ty byli oficiálně zakázány) s jedním mladým partyzánem a ten se mu za to pomstil.
- jiná verze hovoří o tom, že mu nějaká letecká bomba poničila statek a on si šel stěžovat na gestapo a tam ho někdo uviděl. Z dostupných informací víme, že do Leskovce žádná letecká puma nespadla, jen na louku mezi Leskovcem a Ústím upustilo americké letadlo přídavnou nádrž na letecký benzín. Dále je málo pravděpodobné, že by tato věc vůbec zajímala  členy Vsetínského gestapa.
- nejpravděpodobnější verzí se doposud jevila ta, že partyzáni přišly pro zásoby a pan Hrtáň na ně vytáhl sekeru (hůl, vidle nebo něco jiného) a snažil se je vyhnat. Proti této verzi mluví ale to, že partyzáni měli pravděpodobně sebou již připravený text a také to, že nebohého Hrtáně vedly do vedlejší vesnice i přes to, že po kolejích a po silnici již tehdy chodily německé hlídky.
- poslední verzí, kterou jsme slyšeli je, že na Martina Hrtáně poštval partyzány místní občan, se kterým byl ve sporu. 
 
Proti tomu, že by byl Martin Hrtáň agentem gestapa hovoří i to, že se do vyšetřování jeho smrti Vsetínské gestapo vůbec nezapojilo.
2) Antonín Foltýn z Ostravy Hrabové 69. Odbojář, dělník s Vítkovických železáren, předán Františkem Bednářem gestapu a na jeho radu podepsal spolupráci (dle gestapáka Cordese a Wagnera nepodal žádné zprávy). Ještě před zatčením prozradil nevědomky úkryt Karla Břenka u Arnošta Myslikovjana (více o Břenkově organizaci v knize Radomíra Sedi "Pět proti Gestapu"). Koncem roku 1944 poslán na kopání zákopů okolo Ostravy odkud uprchl. Od 4.1.1945 vstupuje do oddílu JŽ Prlov, od 15.3.1945 český zástupce velitele 2 sabotážního oddílu Kosti Kalabalina. 22.2.1945 se měl zúčastnit neoprávněné popravy Martina Hrtáně, která byla provedena  před obchodem v Ústí. Po válce měl krátkou dobu dělat správce Vizovických palíren. Po vypátrání jeho údajné udavačské minulosti z Ostravska byl zatknut a uvězněn v Ostravské věznici. Dle § 90 trestního řádu bylo proti němu zastaveno trestní řízení pro nedostatek důkazů. Zajímavostí je, že bydlel během války na stejné adrese jako Jan Juřička (zakladatel bunkru) u Gustava Vlčka, který kvůli židovskému původu své manželky schovával svoji dceru Alici u Anny Juříčkové v Leskovci.  Z odbojové činnosti se dobře znal i s Jiřinou Muchovou z Leskovce, která byla po válce odsouzena v Ostravě k 6 letům žaláře za spolupráci s gestapem. Ručně psanou výpověď o Antonínu Foltýnovi od Jindřicha Wagnera s Ostravského gestapa najdete zde  .

 

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 23. 11. 2017