Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Dokumenty rodiny Juříčkovy

Povolení vodního kola - velká kniha  1)

 

Povolení vodního kola - část A  1)

Povolení vodního kola - část B  1)

 

Projekt vodního kola - malý  1)

 

Projekt vodního kola - velký 1)

Projekt vodního kola - velký  1)

 

Projekt přístavby a sklepa kde byl umístěn bunkr

 

Živnostenské povolení 1)

 

Sčítací arch z roku 1921 část 1  1)

 

Sčítací arch z roku 1921 část 2  1)

 

Třídní výkaz II třída 1941-1942  1)

Třídní výkaz II třída 1942-1943  1)

Třídní výkaz II třída 1943-1944  1)

Třídní výkaz II třída 1944-1945  1)

Výkaz o docházce a prospěchu žatstva II třída 1941-1942  1)

Účty za stavbu hrobky a pohřbu rodiny Juříčkovy

 

Soudní spis Jana Juříčka 2)

Soudní spis Františky Juříčkové 2)

Úmrtní zápis Jana Juříčka 2)

 

Úmrtní zápis Františky Juříčkové 2)

 

Úmrtní zápis Františky Juříčkové ml. 2)

Úmrtní zápis Jana Juříčka ml. 2)

Úmrtní zápis Marie Juříčkové 2)

 

Odvolání Jana Juříčka z finanční komise obecní v Leskovci v roce 1931  1) 

Zvolení finanční komise obecní v Leskovci v roce 1932  1) 

Napomenutí Jana Juříčka z finanční komise obecní v Leskovci v roce 1934  1) 

   

 

 

 

 

 

1)

Originály uvedených dokumentů jsou uloženy v Moravském zemském archivu v Brně - Státním okresním archivu Vsetín a Okresním soudě ve Vsetíně.

2)

Za možnost nahlédnutí do pozůstalostních spisů rodiny Juříčkovy a svolení k publikování děkujeme předsedovi Okresního soudu ve Vsetíně panu Mgr. Miroslavu Neuerovi, za pomoc a vyhledání spisů děkujeme pracovníkovi soudu panu Bc. Zbyňku Adamcovi. 

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 10. 03. 2018