Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Přátelství na věčné časy

 

Byli to zaměstnanci našeho závodu, kteří v době kruté nacistické okupace poskytovali nejen pomoc, ale i úkryt a potravu sovětským vojákům a partyzánům.

V Leskovci kde stával Juříčkův mlýn, bydlel taky náš zaměstnanec Antonín Juříček se svým bratrem Josefem. Desátého září roku 1944 1) zaklepal na dveře jejich chaloupky poručík sovětské armády Konstantin Jefimovič Kalabalin, který byl na útěku z koncentračního tábora v Hamburku, kde byl vězněn. Tělesně už byl naprosto vyčerpán. Bratři ho ukryli, živili a v noci pak společně poslouchali sovětský rozhlas. Začátkem ledna 1945, kdy už byl poručík Kalabalin zdráv, odešel do bunkru v Juříčkově mlýně, kde se připojil k partyzánům a vycházel s nimi na akce proti nacistům. V ono osudné úterý, kdy byl Juříčkův mlýn vypálen, odešel poručík Kalaballin po půlnoci s 30 partyzány na akci, a tak se zachránil 2).

1)

Kosťa, když přišel do Leskovce, tak byl od září 1944 do ledna 1945 (přes 4 měsíce) v chalupě čp. 102 u Antonína a Josefa Juříčka, až v lednu 1945 šel do mlýna.

2)

zde je nepřesný údaj, partyzán Konstantin Jefimovič Kalabalin zvaný Kosťa (18. 12. 1918 – asi 1946) – po válce do roku 1946 pobýval ve Valašské Polance u místní učitelky. Později odvezen do Ruska, kde byl s největší pravděpodobností popraven NKVD. Zajat dne 10.7.1941 v Rize. Dokumenty z moskevského archivu zde ,  byl ve mlýně a zachránil se pod mlýnským kolem spolu s

     ppartyzán Vasilij Ivanovič Lavriščev (1920 – 3. 5. 1945 Vizovice) –velitel oddílu Prlov. Zemřel při osvobozování Vizovic, kdy na kopci Barák padl do léčky vlasovcům a spolu s dalšími pěti partyzány je pohřben na hřbitově ve Vizovicích. Před válkou pracoval v kolchozu Zarja Ochrannijevič oblast Dnětropetrovsk jako kombajnista

     nebo partyzán Vasilij Fjodorovič Sapelnik (1917 – ?) – bližší informace zatím nezjištěny.

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 10. 03. 2018