Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Lačnov čp. 167 - Kolínkovi

Tento dům si po roce 1920 postavil Josef Vařák z Lačnova čp. 113 syn Roziny Vařákové z Lačnova čp. 113 později provdané za Jiřího Kolaříka z Pozděchova 31 se svojí manželkou Veronikou roz. Kulíškovou z Pozděchova 69. Postupně v tomto domě žili nebo se narodili (v seznamu nejsou uvedeny děti, které se nedožili věku 10 let a z důvodu GDPR jsou uvedeny jen roky narození a úmrtí).  Vypsáno z matrik a sčítacích listů, některá jména můžou chybět. Modře označené osoby, které ke dni 2. 5. 1945 bydleli na Vařákových pasekách. Po válce nahlášené škody: shořel zděný dům, chlév, dílna s různým nářadím, včelín se 17 včelstvy, bytové zařízení, šatstvo 6 osob. Vše v ceně 78 000,- K.

 

Jméno Příjmení Rodné Narozen Úmrtí Vyznání Jméno otce Jméno matky
Josef  1) Vařák   1905   Evangelík   Rozina Vařáková, Lačnov 113
Veronika 2) Vařáková Kulíšková 1911   Evangelík Jiří Kulíšek, Pozděchov 69 Anna Kovářová, Seninka 7
Marie 3) Polčáková Vařáková 1931   Evangelík Josef Vařák, Lačnov 113 Veronika Kulíšková, Pozděchov 69
Josef 4) Vařák   1936   Evangelík Josef Vařák, Lačnov 113 Veronika Kulíšková, Pozděchov 69
Antonín 5) Vařák   1938   Evangelík Josef Vařák, Lačnov 113 Veronika Kulíšková, Pozděchov 69
Jiřina  6)   Vařáková 1943   Evangelík Josef Vařák, Lačnov 113 Veronika Kulíšková, Pozděchov 69
Karel Vařák       Evangelík Josef Vařák, Lačnov 113 Veronika Kulíšková, Pozděchov 69
Mirek Vařák       Evangelík Josef Vařák, Lačnov 113 Veronika Kulíšková, Pozděchov 69

 

1)

narozený v Lačnově 113.

2)

narozená v Pozděchově 69, oddána s Janem Vařákem 1931. Nevlastní sestra Františky Vařákové z Pozděchova 81.

3)

narozená v Lačnově 113.

4)

narozený v Lačnově 113.

5)

narozený v Lačnově 113.

6)

narozená v Lačnově 113.

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24. 05. 2019