Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Valašsku

Olga Františáková

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Vzpomínky z roku 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Lačnov čp. 136

Tento dům si před rokem 1900 postavil Tomáš Vařák z Lačnova čp. 113 syn Martina Vařáka z Lačnova čp. 113 a Anny roz. Hrabinové z Pozděchova čp. 81 se svojí manželkou Julií roz. Tichou dcerou Mikuláše Tichého z Lidečka čp. 121 a jeho ženy Anny roz. Vránové z Francovy Lhoty. Postupně v tomto domě žili nebo se narodili (v seznamu nejsou uvedeny děti, které se nedožili věku 10 let a z důvodu GDPR jsou uvedeny jen roky narození a úmrtí).  Vypsáno z matrik a sčítacích listů, některá jména můžou chybět. Modře označené osoby, které ke dni 2. 5. 1945 bydleli na Vařákových pasekách. Po válce nahlášené škody: shořel dřevěný domek, chlév a stodola, bytové a hospodářské zařízení, šatstvo 4 osob, 1 jalovice, drůbež - Vše v ceně 66 000,- K.

 

Jméno Příjmení Rodné Narozen Úmrtí Vyznání Jméno otce Jméno matky
Tomáš 1) Vařák   1873 1916 Evangelík Martin Vařák (1845) Anna Hrabinová, Lačnov
Julie 2) Vařáková Tichá 1883   Evangelík Mikuláš Tichý, Lidečko 121 Anna Vránová, Francova Lhota
Josef Vařák   1900     Tomáš Vařák (1873) Juliana Tichá (1883)
Františka Vařáková Dobšíková 1899     Josef Dobšík, Tichov 54 Františka Kubáčková, Mirošov 21
Rozina 3) Slezáková Vařáková 1906     Tomáš Vařák (1873) Juliana Tichá (1883)
Tomáš Vařák   1910     Tomáš Vařák (1873) Juliana Tichá (1883)
Josef Vařák   1926     Josef Vařák (1900) Františka Dobšíková (1899)
Ladislav 4) Vařák   1930     Josef Vařák (1900) Františka Dobšíková (1899)
Božena   Vařáková 1931        
               
František 5) Žák   1903 1945 Evangelík Jozef Žák, Prlov Rozina Bělíčková
Františka Žáková Vařáková 1898   Evangelík Tomáš Vařák, Lačnov 136 Juliana Tichá (1883)
Jaroslav 6) Žák   1924   Evangelík František Žák (1903) Františka Vařáková (1898)
František Žák   1928   Evangelík František Žák (1903) Františka Vařáková (1898)

 

1)

narodil se v Lačnově 113.

2)

narozená v Pozděchově 53, oddána s Tomášem Vařákem 1898.

3)

provdala se dne 1.2.1926 za Antonína Slezáka, Pozděchov 114.

4)

narodil se v Lačnově 162.

5)

popraven na hranici obcí Ratiboře a Hošťálkové.

6)

František Žák se k otcovství přihlásil  v roce 1903.

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 24. 05. 2019