Co je nového

Pár slov úvodem

O Leskovci

Transport KL3

Poděkování

Email

 

Vše o tragédii:

Osoby spojené s tragédií

Výpovědi svědků

Poválečné šetření

Dopisy Jana Juřičky 1969

Rodinné dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akcí

Články od jinud

Fámy

Zajímavosti

Pietní místnost

Literatura

Kronika

 

Padlí občané Leskovce:

za 1 světové války

za 2 světové války

 

Transporty vězňů brněnského gestapa v roce 1945

První transport roku 1945 z Brna:

V důsledku ofenzivy rudé a rumunské armády včetně spojenců, která začala v polovině ledna 1945, začala brněnská řídící úřadovna gestapa na konci ledna 1945 převážet vězně do hlubšího zázemí v Říši. A tak bylo 893 politických vězňů odtransportováno 23. ledna1945 bez jídla i pití do koncentračního tábora Flossenbürg přes Svitavy, Třebovou, Prahu a Plzeň, kam dorazili za tři dny. S nimi přijel i lidový soudní dvůr, který pak přímo v táboře pokračoval ve svém smrtonosném díle. Velitel bezpečnostní policie v Brně, SS obersturmbannführer vládní a kriminální rada Max Rausch, zjednodušil po svém nástupu praxi gestapa. Na poradě počátkem února roku 1945 oznámil, že žádné spisy již nebudou předávány soudu. V nutných případech měla být vyžádána ochranná vazba a v nejtěžších případech u velitele bezpečnostní policie v Praze poprava bez soudu, tj. Sonderbehandlung. Gestapo již ignorovalo spolupráci s německou justicí a o osudech zatčených rozhodovalo naprosto samostatně. Gestapo zaslalo K. H. Frankovi dálnopis s uvedením nacionále obviněného a popisem trestné činnosti. Jak vypověděl SS obersturmbannführer Max Rausch, odpověď obyčejně zněla: „SS obergrupenführer a státní ministr K. H. Frank nařizuje u XY provedení Sonderbehandlungu“. Tento pokyn přicházel zprostředkován dr. E. Weinmannem rovněž dálnopisem. Hovořit za této situace o nějakém právním stavu, třeba i z hlediska předchozích nacistických zvyklostí, bylo by již absolutní iluzí, či vědomým sebeklamem. Nastalo období naprosté zvůle a teroru ze strany bezpečnostní policie.

 Sonderbehandlung se stal základním prostředkem likvidace protinacistických a protiokupačních bojovníků. Pro řídící úřadovnu gestapa v Brně zabezpečoval provádění poprav bez soudu většinou koncentrační tábor Mauthausen. Avšak od poloviny prosince roku 1944 obnovili brněnští nacisté uskutečňování poprav ve větším rozsahu i v Kounicových kolejích. Podle nacistických údajů o těchto vraždách bez soudu jich zde gestapo uskutečnilo:

v prosinci 1944........................   6  
v lednu 1945............................ 41
v únoru 1945........................... 34
do 29. března 1945 ................ 28

 

Popravy tohoto druhu pokračovaly však i později. I přes to, že více než 100 uvězněných povraždili přímo v Kounicových kolejích, stále zůstávalo ve vazbě gestapa velké množství osob. Proto brněnská úřadovna gestapa jednala s velitelem koncentračního tábor Mauthausen SS standartenführerem Ziereisem, aby jí vypomohl a zabezpečil hromadnou likvidaci vězňů v souladu s pokynem RSHA (Hlavní říšský bezpečnostní úřad), že uvěznění nesmějí padnout do rukou nepřítele živí. Nakonec dostalo brněnské gestapo příslib, že koncentrační tábor Mauthausen vše zajistí.

Transport KL3 do Mauthausenu: (více o KT Mauthausen zde  )

A tak počátkem dubna roku 1945 sestavovaly jednotlivé referáty  seznamy nejnebezpečnějších vězňů, kteří měli být popraveni. Na jejich základě byl sestaven transport KL 3 o celkovém počtu 209 osob, z toho 36 žen dopadených partyzánů a jejich pomocníků z Moravy a Slovácka. Z Brna vyjel vlak 7. dubna  1945 a v Jihlavě bylo k němu přidáno dalších osm vězňů, z toho jedna žena (celkový počet tedy činil 180 mužů a 37 žen). Vedoucím transportu byl kriminální zaměstnanec brněnského gestapa Jan Baar.
 
Podle zprávy Ministerstva vnitra čj. VII-F-3103/591-30/V-1947 ze dne 30. května 1947, které případ šetřilo, byl jejich osud následující:

„V noci z 6. na 7. dubna 1945 bylo ve velkém sále Kounicových kolejí shromážděno na 200 vězňů. Ráno přibyly tři ženy. Druhého dne ráno byli převezeni autem na nákladové nádraží v Brně a spolu s asi 30 ženami z věznice na Cejlu navagonováni do dvou dobytčích železničních vozů. Celý transport se skládal ze čtyř vagonů. Ve třetím osobním vagónu byli doprovázející SS, t.j. Jan Baar jako velitel, vrchní strážmistr Joksch a 12 zaměstnanců banátské policie, ve čtvrtém ženy esesmanů s dětmi a zavazadly. Transport jel jako samostatný vlak přes Jihlavu, kde přijal dalších osm vězňů, z toho jednu ženu, a byl připojen k vojenskému transportu do Českých Budějovic, kam dorazil mezi 16. a 17. hodinou. V noci z 8. na 9. dubna pokračoval v jízdě do KT Mauthausen, kam dorazil devátého dopoledne. Na nádraží byli postaveni vězni do pětistupů a došli po hodinové cestě pěšky, přerušené leteckým poplachem, do KT.“

Při této příležitosti bývalý zaměstnanec cukrovaru v Enns Franz Paulmayer, t. č. bytem Mauthausen, Bahnhofstrasse 5, poznal mezi hnanými ženami v transportu Boženku Škrabálkovou, neboť její otec působil zde v letech 1930-až 1943 jako správce cukrovaru. Jak udal svědek Franz Arnold z Vídně V, Bucherplatz 4, nechtěl velitel tábora transport převzít, poněvadž KT měl být evakuován a přijal ho teprve na naléhání Baara. Ten ve své výpovědi z 13. listopadu 1946 u Oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Brně udal, že mu bylo pobočníkem řečeno, že mohou být přijímány jen transporty určené pro Sonderbehandlung. Schutzhaftlagerführer SS standartenführer Franz Ziereis rozhodl teprve po telefonickém hovoru se zástupcem velitele brněnského gestapa SS sturmbannführerem Krausem, že transport bude převzat. Zatím stáli vězni celý den před politickým oddělením bez jídla a vody, vystaveni urážkám a surovému zacházení příslušníky SS.

„Pozdě večer byli odvedeni do koupelny, kde přenocovali a 10. dubna 1945 byli vyvedeni na dvorek přiléhající ke krematoriu. Ženy byly odvedeny, muži se museli vysvléci do naha. Na dotaz, zda jsou v transportu i Němci, vystoupil jediný Arnold. Ostatní byli poklusem zahnáni do bunkru.“ Josef Čuhel z Brna, Pellicova 3, který byl tenkráte písařem v „Aufnahmskommandu“ při politickém oddělení, uvedl ve své výpovědi 7. ledna 1947 u Oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Brně toto: „Ten, který se hlásil jako Němec, byl odveden a ostatní muži přešli pod záminkou koupele do plynové komory. Po zplynování mužů byly později zplynovány i ženy. Když vynášeli mrtvoly z plynové komory do nového krematoria, měl jsem možnost tyto shlédnout a poznal jsem v nich mrtvoly osob transportu z Brna.“ Podle jeho výpovědi bylo vězňů 215, z toho 35 žen.

V čísle 61 a 62 „Služby repatriantů z 22. a 23. října 1945 je uvedeno 194 jmen obětí tohoto bestiálního činu spáchaného proto, že „v táboře nebylo pro ně místa“.

     

 

Rozdělení transportu KL3 dle posledního uvedeného bydliště:

Město Počet Město Počet Město Počet Město Počet Město Počet
Zlín 25 Brňov u Valašského Meziříčí 3 Zbraslavec u Kunštáttu 2 Krásno n/Bečvou 1 Plzně 1
Valašské Meziříčí 17 Hranice na Moravě 3 Bratrušov u Náchoda 1 Krhová u Val. Meziříčí  1 Poličná u Valašského Meziříčí 1
Bystřice pod Hostýnem 13 Kladky 3 Břestek u Uherského Hradiště 1 Krmelín u Paskova  1 Prosenice 1
Rožnov pod Radhoštěm  7 Lipník n/Bečvou 3 Březová 1 Kunčičky 1 Pržno 1
Žďárná u Boskovic  7 Ostrava 3 Černá hora u Brna 1 Kunratice u Bystřice n/Peršt.  1 Staré Město  1
Tasovice  6 Ostravice 3 Držková u Holešova 1 Lažany 1 Tasovice u Kunštátu 1
Újezd u Černé Hory 6 Velenov u Boskovic  3 Fryšava 1 Lipová  1 Tetčice u Brna 1
Růžďka u Vsetína  5 Bílá 2 Hodonín 1 Lískovec 1 Tylovice  1
Staré Hamry 5 Hutě-Staré Hamry 2 Holešov 1 Lomnice u Tišnova 1 Újezd u Blanska  1
Vsetín 5 Jedovnice 2 Horní Lomná u Jablůnkova 1 Lomnička u Tišnova 1 Veselá u Val. Meziříčí  1
Zubří 5 Koníkov 2 Horní Sloupnice 1 Lopeník u Uherského Hradiště 1 Vídeň  1
Brno 4 Olomouc 2 Hulín 1 Mokrá Hora u Brna  1 Vysoká nad Kysucou 1
Jiříkovice 4 Rovečná  2 Jablůnka n/Bečvou 1 Nedakonice 1 Vysoké Pole 1
Oslavany 4 Šerkovice  u Tišnova 2 Jamné u Tišnova 1 Nymburk 1 Vyškov 1
Skalička  4 Tišnov 2 Karviná 1 Orlová 1    
Tvrdonice  4 Uherský Brod 2 Kateřinice 1 Paskov 1    
Želechovice  4 Vír  2 Kostelec u Kyjova 1 Pinovnice n/Peršt.  1    

Rozdělení transportu KL3 dle odbojových organizací (někteří odbojáři byli ve dvou až třech odbojových organizací):

Název  Počet Název  Počet Název  Počet
1. čs. part. brigády J. Žižky vč. pomocníků 47 Partyzánský oddíl gen. Svobody vč. pomocníků  4 Partyzánský oddíl Hybeš, B5 vč. pomocníků  2
Pomocníci výsadku Clay 40 Rada 3 3 Hnutí za svobodu 1
Partyzánský oddíl Jermak vč. pomocníků  29 Bojová pětka Blesk 3 KSS 1
KSČ 19 Obrana národa 3 Partyzánský oddíl LUČ vč. pomocníků  1
Malíkova organizace Val. Meziříčí 19 Odbojová organizace HK17 3 Pomocníci výsadku Carbon 1
KSČ - Naše pravda 13 Partyzánský oddíl Ivan Vjasov Kladky vč. pomocníků  3 Pomocníci výsadku Silver B 1
Pomocníci výsadku Miščimenko-Bělovskij 12 Tomáš Zlín 3 PVVZ 1
Partyzánský oddíl Miroslav Tyrš vč. pomocníků  7 3. čs. úderná rota vč. pomocníků 2 Socialistický pokrok 1
Sousedíkova organizace 7 Bílá lvice - Jan Žižka 2    
Partyzánský oddíl Pro vlast vč. pomocníků  5 Odbojová organizace Vela 2    

 

Poválečné šetření:

Rakouský občan Franz Arnold z Vídně V., Bacherplatz 4, který si měl nejdříve odpykat deset let nucených prací, na dotaz rodičů Marie Sedláčkové „Manky“ odpověděl: „Odvedli mne k výslechu, kde jsem musel vysvětlit, proč jsem odsouzen k smrti. Před rozsudkem jsem si měl ještě odpykat deset let nucených prací. Ostatní vězňové odešli. Když jsem se od výslechu vrátil, seděly na levé straně bunkru ženy z našeho transportu a povídaly si. Při tom jsem zaslechl rozmluvu dvou vojáků, kteří si vyprávěli, že ženy mají být také odstraněny. Pokud jsem se dověděl od ostatních vězňů, byli muži v plynové komoře jen přiotráveni, jelikož plyn unikal. Proto musel být do komory vpuštěn znovu, aby byli usmrceni. Po kremaci zůstala jen malá hromádka popela, kterou vězni zachránili. To je vše, co o transportu vím. Že by někdo unikl, nevím, ale jsem stoprocentně jist, že všichni, kteří tímto transportem do Mauthausenu přijeli, tam také.zahynuli.“ Brněnské gestapo počítalo v každém případě se smrtí účastníků tohoto transportu. Proto byl z tohoto důvodu již v Kounicových kolejích v Brně označován jako transport smrti, o čemž svědčí dvě svědecké výpovědi v trestní věci proti kriminálnímu zaměstnanci brněnského gestapa Karlu Wochianovi a spol., který nakonec při hlavním přelíčení dne 23. ledna1947 čj. LSo 43147 u Mimořádného lidového soudu v Brně byl odsouzen k trestu smrti. 

Ladislav Kenkuš, narozen 29. 4. 1925 ve Frýdku, úředník Vítkovických železáren, bytem Mor. Ostrava, Uzenářská 8, při výslechu dne 18. října1945 u Krajského soudu v Mor. Ostravě doslovně uvedl: „Do Kounicových kolejí jsem přišel 22. ledna 1945. Omylem jsem byl dosazen mezi pracující vězně, takže jsem měl příležitost shlédnout mnoho útrap, které vězni na celách trpěli. Koncem února 1945 byla do Kounicových kolejí zavlečena dívka jménem Marie Sedláčková, která první týden byla ve dne v noci spoutána na rukou na nohou. Již od prvého okamžiku bylo zřejmé, že byla hnusně ztýrána a také během doby 14 dnů při výsleších bylo s ní nakládáno hrozně. Z toho důvodu jsem měl příležitost ji několikráte odnášeti do cely a jen potajmu jsem se od ní dozvěděl, co mám vzkázat jejím spoluúčastníkům na odboji, kteří byli též v Kounicových kolejích zavřeni. Mezi nimi byl pan podplukovník Kašík, František Heroudek a ještě jiní, jejichž jména si nepamatuji. Z této trojice všichni byli hnusným způsobem ztýráni, hlavně při zatčení a pak při výslechu. Mimo jiné jsem Heroudkovi vzkazoval, že Marie Sedláčková chtěla spáchat sebevraždu podřezáním žil na ruce, avšak byla zachráněna a mimo jiné nic neprozradila. Když jsem se dověděl, že má z Kounicových kolejí odjet transport pryč, oznámil jsem to Marii Sedláčkové a zanedlouho pak 8. dubna 1945 transport odjížděl. Bylo zřejmé, že tento transport, jako několik jiných, byl transportem smrti. Vězňům bylo odebíráno prádlo, které měli přebytečné a také časně zrána byl tento transport vypraven opět za hrozného týrání všech vězňů určených do transportu. Mimo jiné mohu podat tuto zprávu, že při týrání Marie Sedláčkové a Františka Heroudka byl zúčastněn též správce Kounicových kolejí Duba. Heroudek, který nebyl schopen transportu, ač byl pro něho vybrán, neodjel a tím se zachránil.“

 

Pamětní deska v Bystřici pod Hostýnem Pamětní deska v Růžce Pamětní deska v Zbraslavci u Kunštátu Náhrobek v Tvrdonicích Náhrobek v Sloupnici

 Foto rodiny Hejmalovi

Poslední transporty roku 1945 z Brna:

V dubnu 1945 vypravilo brněnské gestapo ještě dva transporty vězňů z Kounicových kolejí na západ. První, díky vyhozeným kolejím partyzánským oddílem Jermak, jel okliku přes Přerov, Českou Třebovou, Pardubice, Prahu na Plzeň (pravděpodobně do KT Mauthausen). Tento transportní vlak byl nedaleko Mirošova napaden americkým letadlem, které zničilo lokomotivu. Při tomto náletu bylo zabito a zraněno několik vězňů, kterým nebylo umožněno opustit uzamčené vagóny (viz vzpomínky Floriána Minaříka z Ratiboře a Ludvíka Šablatury). Proto byl tento transport nasměrován do „AEL“ – pracovně výchovného tábora v Mirošově, okres Rokycany. Zde byl vypraven i druhý  transport. Podle zpracované statistiky byli evakuováni vězňové následujících národností: 581 Čechů, 43 Rusů, 39 Slováků, 36 Ukrajinců, 20 Němců, 19 Poláků, 8 Italů, 5 Angličanů, 4 Jugoslávci, 3 Rumuni, 2 Belgičané, 1 Američan, 1 Bulhar, 1 Francouz, 1 Holanďan a 1 Maďar.

Zde najdete neúplný seznam transportu KL 3, který vyjel dne 7.4.1945 z Brna a dojel 9.4.1945 do Mauthausenu

Pokud víte o někom dalším, nebo víte o nějaké chybě, či máte nějaké doplnění, tak mi to prosím zašlete na babica zavináč leskovec.cz
P.č. Příjmení Jméno Titul Bydliště Datum narození Datum zatčení Zatčeni Poznámka
1. Adamec* František   Zubří 262 22.7.1885 1) 9.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, povoláním hostinský,zatčen společně se syny Jaromírem a Otakarem
2. Adamec* Jaromír   Zubří 262 13.5.1916 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním soustružník, zatčen společně s otcem Františkem a bratrem Otakarem
3. Adamec* Otakar   Zubří 262 17.12.1923 2) 9.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, učeň automechanik, zatčen společně s otcem Františkem a bratrem Jaromírem
4. Adamkievičová Emilie   Kunčičky,Kolonie 223 20.8.1924     Podpora partyzánů v Hutisku, povoláním prodavačka v železářství
5. Arnold Franz   Vídeň V, Bacherplatz 4       Jediný z přeživších
6. Babula Jaroslav   Uherský Brod 4.2.1906 28.2.1945   Clay Uherský Brod a Carbon, povoláním farář Církve československé, více k jeho osobě zde
7. Bednář František   Chrlice u Brna 384 4.10.1904 10.12.1944 gestapem Brno Zapsán pod jménem Jan Pospíšil, konfident B35 , ženatý, otec 5 dětí, řídící učitel – učil na Ostravsku, odboj PVVZ, Brno HK 17, více k jeho osobě zde
8. Bechný* Antonín   Veselá u Val. Meziříčí 45 13.6.1923 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním elektromechanik
9. Blažek Bedřich   Brno,Sirotčí 30 26.2.1923 23.2.1945 ZbV KDO 28 Partyzán 3. čs. úderná rota
10. Brada Josef   Bystřice pod Hostýnem 28.6.01887 28.21945   Clay Bystřice pod Hostýnem, povoláním ředitel měšťanské školy
11. Buchta Josef   Újezd u Černé Hory 30.8.1912 6.3.1945 ZbV KDO 28 Partyzán 3. čs. úderná rota a oddílu gen. Svobody, povoláním opravář psacích strojů
12. Cabák* Karel   Brňov,Jurikova 8 14.3.1920 3) 26.3.1945 gestapo Vsetín Podpora 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním zemědělský dělník, udán Aloisem Juříčkem z Brńova otcem partyzány popraveného Ladislava Juříčka
13. Coural Miroslav   Vír 112 17.4.1907 13.3.1945   Miroslav Tyrš
14. Czepice Antonín   Horní Lomná u Jablůnkova        
15. Čajka František   Hranice, Jurikova 4a 20.8.1890 30.1.1945 gestapo Brno Hnutí za svobodu, povoláním ředitel měšťanské školy a starosta Hranic
16. Čapka Josef   Paskov 27.1.1911 30.12.1944   Výk. velitel 1. čs. part. brigády J. Žižky (Bílá lvice - Jan Žižka), povoláním poručík dělostřelectva
17. Češek Ladislav   Držková u Holešova 47 24.6.1925 4) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, postřelen a léčen u M. Malíka ve Valašském Meziříčí, svobodný, povoláním dělník ve zbrojovce (číšník)
18. Dedek     Plzně       Povoláním číšník
19. Dedek* Miroslav   Valašské Meziříčí,Jičínská 175 25.10.1920 7.3.1945   Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním technický úředník , zatčena též jeho sestra Jitřenka Macháňová 
20. Dočkálek* Ladislav   Valašské Meziříčí, Soudní 1 22.5.1896 3.2.1945 gestapo Brno Clay Val.Meziříčí, ilegální ONV, ženatý, povoláním obchodník
21. Dolák Oldřich   Bystřice pod Hostýnem 14.1.1907 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povoláním úředník u fy Impregna Bystřice p. Host
22. Dolínek Josef   Lopeník u Uherského Hradiště       Partyzán
23. Dostál Jan   Tasovice u Kunštátu 5.9.1905 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povoláním stolař 
24. Drábek Josef   Tišnov,Cáhlovská 167 19.3.1915 23.21945   3. čs. úderná rota, povoláním adjunkt okresního úřadu, v jiných pramenech uváděno že byl ubyt nebo zastřelen už v Kounicových kolejích 
25. Drbušek František   Lomnice u Tišnova 11.6.1921 21.2.1945 gestapo Brno 3. čs. úderná rota, povoláním stavební technik
26. Drtil Albert   Zlín,Díly 2323 15.12.1907 16.2.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním instalatér
27. Dudek Jindřich   Hutě-Staré Hamry 4.7.1900 2.3.1945   Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, povoláním povozník v lese, zatčen společně s manželkou Antonie
28. Dudková Antonie   Hutě-Staré Hamry 24.4.1899 2.3.1945   Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, KSČ, v domácnosti, zatčena společně s manželem Jindřichem
29. Dvořák* Ludvík   Valašské Meziříčí,Velká Lhota 920 7.8.1909 13.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, ženatý, povoláním číšník
30. Fejfuša Ladislav   Jamné u Tišnova 25 25.111916 3.3.1945 ZbV KDO 28 3. čs. úderná rota a Jermaku, povoláním hajný
31. Fiala René   Zlín,Hlavní nám. 488 7.12.1919 8.2.1945 gestapo Zlín Clay Zlín, povoláním úředník fy. Baťa
32. Filip Jan   Bystřice pod Hostýnem 9.3.1897 9.2.1945 gestapo Zlín Clay Bystřice pod Hostýnem, bývalý četnický vrchní strážmistr  ve výslužbě, zatčen u Stibůrků v Tvrdonicích
33. Frolek Miroslav   Zlín –Prštné,Záhumení 53 13.12.1911 12.2.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, Clay a Luč, povoláním úředník
34. Gajdoš Karel   Hodonín,Dělnická 24 29.6.1894 8.21945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním úředník ONP
35. Gajdošík Petr   Zlín,Příkrá 3834 31.5.1910 5) 2.3.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, ženatý, 1 syn, povoláním úředník, zatčen společně s manželkou Františkou
36. Gajdošíková Františka   Zlín,Příkrá 3834 16.9.1912 6) 2.3.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, vdaná, 1 syn, v domácnosti, zatčena společně s manželem Petrem
37. Gurecký Rudolf   Vsetín, Smetanova 1259 13.4.1896 28.3.1945 v Brně Clay Vsetín a ON Sousedík, okresní četnický velitel, více k jeho osobě zde
38. Hanzlík* Emil   Tylovice 251 11.4.1923 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním elektromechanik, účastnil se zastřelení konfidenta gestapa 105 Františka Šmída alias Velkého Franty
39. Hasil Jan   Tvdronice  461 4.1.1922 8.2.1945 gestapo Zlín Clay Zlín, povoláním dělník
40. Hatlapatka* Bořivoj   Rožnov p/R.,Meziříčská 525 20.2.1922 1.3.1945   Clay Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním elektromechanik, zatčen společně s otcem Josefem 
41. Hatlapatka* Josef   Rožnov p/R.,Meziříčská 525 8.2.1898 1.3.1945   Clay Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním účetní, zatčen společně se synem Bořivojem
42. Hejmala Vladimír   Šerkovice 36 u Tišnova 15.4.1904 26.2.1945 ZbV KDO 28 3. čs. úderná rota, ženatý, povoláním hajný, zatčen společně s manželkou Marií, u jeho hájenky byl smrtelně raněn velitel partyzánské skupiny "Jermak" Nikolaj Ivanovič Dmitrijev zde
43. Hejmalová Marie   Šerkovice 36 u Tišnova 22.4.1905 26.2.1945 ZbV KDO 28 3. čs. úderná rota, vdaná, v domácnosti, zatčena společně s manželem Vladimírem
44. Hloušek Jaroslav   Žďárná u Boskovic, Na strážné 186 10.7.01903 9.2.1945   Jermak, povoláním krejčí 
45. Hnilička Emanuel   Újezd u Černé Hory 6 25.12.1887 23.2.1945   Jermak, ženatý, povoláním rolník, zatčen společně se synem Františkem a manželkou Marií
46. Hnilička František   Újezd u Černé Hory 6 15.12.1920 23.2.1945   Jermak, povoláním rolník, zatčen společně s  otcem Emanuelem a matkou Marií
47. Hniličková Marie   Újezd u Černé Hory 6 22.2.1915 23.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, v domácnosti, zatčena společně s  manželem Emanuelem a synem Františkem
48. Horák Jaroslav   Zlín-Prštné,Malenovická 139 3.1.1928 12.2.1945 gestapo Zlín 1. čs. part. brigády J. Žižky
49. Hradil* Otakar   Rožnov p/R 640 20.3.1902 12.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 3 děti, povoláním automechanik
50. Hrdlíčka Emanuel     1887      
51. Hrubý Adolf   Zlín 20.3.1912 8.2.1945   Clay Zlín, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním vedoucí Zlínských jatek
52. Hudec Karel   Mokrá Hora u Brna 85 23.1.1889 12.6.1944   Silver B, povoláním ředitel školy
53. Jančík Jiří   Rovečná 8 4.3.1925 15.3.1945   Jermak, Miroslav Tyrš, povoláním rolník, zatčen společně s otcem Josefem a bratrem Josefem, více k jeho osobě zde
54. Jančík Josef   Rovečná 8 3.8.1905 15.3.1945   Jermak, Miroslav Tyrš, povoláním rolník, zatčen společně se synem Jiřím a Josefem, více k jeho osobě zde
55. Janeček Karel     20.1.1896      
56. Jecelín* Eduard   Valašské Meziříčí,Jičínská 156 13.2.1918 11.2.1945 gestapo Brno Clay Val.Meziříčí, svobodný, povoláním učitel
57. Ježíková Marie   Bílá 13.5.1925 5.3.1945   Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, roz. Karasová, dcera Jana Karase z Bílé, sestra Anny Matejové
58. Jurečka Zdeněk   Zlín,Pod rozhlednou 1824 3.10.1913 10.2.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním úředník fy. Baťa
59. Kabelík Zdeněk Ing. Zlín, Kotěrova 1937 29.11.1900 17.2.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín (Čapajev), povoláním technický úředník
60. Kadavý Cyril Ing. Zlín Podvesná 3082 4.11.1906 16.2.1945 gestapo Zlín 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním úředník
61. Kalivoda Štěpán   Kostelec u Kyjova 2 20.11.1922   gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, student
62. Karas Jan   Bílá 22.4.1893 5.3.1945   Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, povoláním dělník
63. Kašík* Jan pplk. Vyškov, Leninova 13 17.3.1895 10.2.1945   VELA, pplk. 2. pluku útočné vozby
64. Kašík* Miroslav   Krhová u Val. Meziříčí 228 31.7.1922 7.3.1945  7) ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním dělník
65. Knesl Josef MuDr. Vsetín 21.2.1899 5.1.1945 gestapo Vsetín Clay Vsetín a ON Sousedík
66. Koch Zdeněk   Tišnov 1920     Povoláním zubní technik
67. Kolb Vilém   Olomouc 1926      
68. Konečný Josef   Kateřinice 154 27.2.1900 27.10.1944 gestapo Vsetín Clay Vsetín a ON Sousedík, povoláním řídící učitel
69. Korytář* Vladislav   Valašské Meziříčí,Sokolská ul. 12.5.1918 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 1 dítě, povoláním elektromechanik, zatčen společně s manželkou Vlastou
70. Korytářová* Vlasta   Valašské Meziříčí,Sokolská ul. 6.8.1922 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, vdaná, 1 dítě, povoláním modistka, zatčena společně s  manželem Vladislavem
71. Kotek Vincenc   Vsetín, Štěpánská 429 11.2.1911 3.2.1945 gestapo Vsetín KSČ Vsetín, ON Sousedíka, ženatý, 2 děti, povoláním strojník elektrárny
72. Kovář Karel   Lipová 31 10.3.1925 18.2.1945   Jermak, povoláním řezník
73. Král František   Jiříkovice 9 26.12.1925 8.1.1945   Pomocník partyzánů,povoláním rolník, zatčen společně s  otcem Janem a bratry Janem a Jaroslavem, naložen v Jihlavě
74. Král Jan   Jiříkovice 9 23.12.1889 8.1.1945   Pomocník partyzánů,  zatčen společně s e syny Janem, Františkem a Jaroslavem , naložen v Jihlavě
75. Král Jan   Jiříkovice 9 18.4.1922 8.1.1945   Pomocník partyzánů,  zatčen společně s  otcem Janem a bratry Jaroslavem a  Františkem, naložen v Jihlavě
76. Král Jaroslav   Jiříkovice 9 4.6.1920 8.1.1945   Pomocník partyzánů,  zatčen společně s  otcem Janem a bratry Janem a Františkem, naložen v Jihlavě
77. Králík Oldřich   Oslavany,Sadová 9/716 4.4.1926 24.2.1945   Bojová pětka Blesk, příprava destrukcí, povoláním dělník
78. Krasa Jan   Ostravice        
79. Kraus Leopold   Vír 35 15.12.1898 4.3.1945   Partyzán, povoláním mlynář
80. Krejčíř Josef   Velenov u Boskovic 15 10.12.1910 18.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, ženatý, povoláním rolník, zatčen společně s manželkou Marií
81. Krejčířová Marie   Velenov u Boskovic 15 26.11.1918 18.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, vdaná, v domácnosti, zatčena společně s manželem Josefem
82. Krchňák Josef   Rožnov p/R., 1.7.1911 8.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 3 děti, povoláním pekař
83. Křenek Jaroslav   Kunratice u Bystřice n/Peršt. 210 19.3.1922 6.1.1945   Miroslav Tyrš a gen Svatoň, povoláním rolník, naložen v Jihlavě
84. Kříž* Jan   Valašské Meziříčí,Na Vyhlídce 11 24.4.1913 11.1.1945 gestapo Vsetín Clay Val. Meziříčí, povoláním geometr, poprvé zatčen již 15. 12. 1944 a vězněn Valašské Meziříčí, propuštěn 6. 1. 1945 a znovu zatčen 11.11.1945
85. Kubáňová8) Božena   Horní Bečva 395 14.4.1911 5.11.1944   Pomocnice 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním pomocná kuchařka na Martiňáku, zatčena společně se svým bratrem Vladimírem, sestrou Andělou provdanou Ladovskou a švagrem Arnoštěm Ladovským, více k jeho osobě zde
86. Kuběja* František Ing. Poličná u Val. Meziříčí,Vystrkov 67 5.4.1892 26.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 2 děti, povoláním rolník
87. Kubič Eduard 9)   Ostrava-Zábřeh, gen.Svobody 9 12.10.1905 27.12.1944   Clay, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním úředník vlakové pošty, zatčen společně s bratrem Františkem
88. Kubič František   Bystřice pod Hostýnem – Tesák  3.12.1903 27.12.1945 gestapo Ostrava Clay, povolání restauratér turistické chaty na Tesáku, zatčen společně s bratrem Eduardem
89. Kulhánek František   Bratrušov u Náchoda 26 5.10.1915 15.1.1945   Sabotáž strojírenského průmyslu, povoláním dělník v textilních závodech
90. Kuropata 10) Jan   Pržno 13.11.1893 11.11.1944   Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním rolník
91. Kurovec* Vladimír   Krmelín u Paskova 130 29.1.1918 11) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, ženatý, 1 dítě, povoláním dělník
92. Květoň* Karel   Brňov u Valašského Meziříčí 7.1.1926 26.3.1945 gestapo Vsetín Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, svobodný, povoláním dělník, udán Aloisem Juříčkem z Brńova otcem partyzány popraveného Ladislava Juříčka
93. Laštovička František   Koníkov 2 2.10.1896      
94. Maděra Ludvík   Zlín 9.6.1926 12.3.1945 gestapo Zlín Tomáš Zlín, povoláním výpravčí na dráze
95. Mach* Jan   Valašské Meziříčí,Struhačíkova 787 8.8.1900 3.2.1945 gestapo Brno Velitel okresu Clay Val. Meziříčí, ženatý, 2 děti, povoláním úředník UP Bystřice p. Host
97. Macháň Ladislav 12)   Bystřice pod Hostýnem 19.6.1913 28.2.1945   Clay Bystřice pod Hostýnem, povoláním poštovní úředník
98. Macháňová* Jitřenka   Valašské Meziříčí 11.7.1911 13) 13.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, vdaná, 1 dítě, povoláním švadlena, zatčena spolu s bratrem Miroslavem Dedkem
99. Malík* Michal   Valašské Meziříčí,Sokolská 130 12.5.1905 14) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Vedoucí Malíkova organizace Val. Meziříčí , ženatý, 2 děti, povoláním krejčí, zatčen společně s manželkou Annou
100. Malíková* Anna   Valašské Meziříčí,Sokolská 130 27.2.1902 15) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, vdaná, 2 děti, povoláním švadlena, zatčena společně s manželem Michalem
101. Marešová Jarmila   Pinovnice n/Peršt. 36 1.12.1913 25.1.1945   Pomocnice partyzánů, povoláním dámská krejčí
102. Martiš Theodor   Jablůnka n/Bečvou 108 23.6.1923 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, svobodný, povoláním krejčí
103. Matěja Alfons   Nedakonice 13.10.1898     Povoláním výpravčí na dráze
104. Matej 16) Florián   Vysoká nad Kysucou,osada Dibalka 12.7.1899 5.3.1945 gestapo Zlín Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, povoláním horník
105. Matejová 17) Anna   Vysoká nad Kysucou,osada Dibalka 1911 5.3.1945 gestapo Zlín Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, v domácnosti, roz. Karasová, dcera Jana Karase z Bílé, sestra Marie Ježíkové, spolu s manželem vychovávali 4 letou dceru , kterou po jejich smrti vychovávala sestra paní Matejové se švagrem (Duchlební z osady Skalka, Vysoká nad Kysucou) díky slibu, že neprozradí jeho odbojovou činnost
106. Matějovský* Vladimír kpt. Valašské Meziříčí 8.2.1905 12.2.1945 gestapo Brno Clay Val. Meziříčí, ženatý, 2 děti
107. Matulík Bronislav   Zlín 25.9.1925 12.3.1945 gestapo Zlín Tomáš Zlín, odběr zbraní Maďarům
108. Mečl Matěj   Zlín 10.12.1914 8.2.1945   Vedouci organizace Naše pravda Zlín
109. Melkus Miroslav 18)   Zlín 15.6.1924 6.1.1945 gestapo Zlín Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, chycen po pátrací akci v Ořechově u Zlína
110. Milková-Machová Cecílie   Staré Hamry 10.11.1920 5.3.1945   Sov. desant Niščimenko-Bělovskij, vdaná, v domácnosti
111. Mlénský František   Oslavany 16.5.1925 24.2.1945   Bojová pětka Blesk ,destrukční akce, svobodný, student
112. Moravec Josef MUDr. Černá hora u Brna 23.4.1897 23.2.1945 ZbV KDO 28 Pomocnice partyzánů, povoláním obvodní lékař
113. Novák František   Staré Město 684 18.9.1914 3.1.1945 gestapo Vsetín NP Zlín, člen vedoucí „sedmy“, KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním konstruktér
114. Novák Josef   Bystřice pod Hostýnem 17.2.1911 28.2.1945   Vojenský vedoucí Clay Bystřice p/ Host, odborný učitel
115. Nováková Evženie   Kladky 52 19.5.1929 22.12.1944   Ivan Vjasov Kladky, v domácnosti, zatčená společně s matkou Františkou, dříve zatčena sestra Věra
116. Nováková Františka   Kladky 52 24.5.1901 22.12.1944   Ivan Vjasov Kladky, v domácnosti, zatčená společně s dcerou Evženií, dříve zatčena dcera Věra
117. Nováková Věra   Kladky 52 1.6.1914 29.10.1944   Ivan Vjasov Kladky, v domácnosti, později zatčená matka Františka a sestra Evženie
118. Novotný* Leopold   Valašské Meziříčí, Na střelnici 187 2.6.1890 1.3.1945 gestapo Brno Clay Val. Meziříčí, ženatý, 3 děti, povoláním kartonážník
119. Obroučka* František   Rožnov p/R.,Tyršovo nábř. 559 25.10.1904 1.3.1945   ON Rožnov p/Rad., Clay Val. Meziříčí, povoláním obchodník, v ilegalitě již od 24.2.1942
120. Olejník František   Koníkov 4 31.8.1893 8.2.1945   Miroslav Tyrš, povoláním rolník
121. Opočenský Jiří   Růžďka u Vsetína 213 17.2.1897 5.1.1945 gestapo Vsetín Clay Vsetín a ON Sousedík, povoláním řídící učitel
122. Orel František   Zlín-internát 12.9.1927 12.3.1945 gestapo Zlín 1. čs. part. brigády J. Žižky
123. Pařízek Antonín MUDr. Valašské Meziříčí   2.3.1945   Clay Val. Meziříčí, revoluční národní výbor
124. Pařízková Zdena   Skalička 28.2.1905 24.2.1945 ZbV KDO 28 3. čs. úderná rota 
125. Pavlát* 19) Josef   Zubří 500 31.1.1915 9.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, pomocník partyzánů, ženatý, povoláním řidič-řezník
126. Pazdera Oldřich   Zlín,Bartošova 42 2.3.1913 8.2.1945 gestapo Zlín Clay Zlín, revoluční národní výbor, továrník
127. Pažout Vlastimil   Nymburk   19.2.1945 v Brně Národní revoluční armáda, popravil konfidenta Ot. Večeřu 10.12. 1944
128. Pelant Josef Škpt. Uherský Brod 25.5.1906 10.2.1945   Clay Uherský Brod, kapitán dělostřelectva, více k jeho osobě zde
129. Petřvalská Otýlie   Rožnov pod Radhoštěm 246 24.12.1912 20) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, pomocnice partyzánů, svobodná, povoláním pokojská hotelu Snoza ve Valašské Meziříčí
130. Pluncar Klement   Bystřice pod Hostýnem 630 21.7.1889 28.12.1944   Sousedík Vsetín, Clay Bystřice p. Host., HK 17, povoláním obchodní zástupce, zatčen společně s manželkou Andělou
131. Pluncarová Anděla   Bystřice pod Hostýnem 630 31.5.1887 28.12.1944   Sousedík Vsetín, Clay Bystřice p. Host., HK 17,  v domácnosti, zatčená společně s manželem Klementem
132. Podaný Antonín   Újezd u Blanska  13.1.1903 6.3.1945   Jermak, povoláním řezník
133. Pohl František   Zlín,Dolní 2305 6.9.1906 17.2.1945 gestapo Zlín Vedoucí skupiny KSČ-Naše pravda Zlín
134. Poláček František   Tvrdonice 308 7.4.1904 9.2.1945 gestapo Zlín a Brno Clay, KSČ, zatčen při obklíčení velitele paravýsadku Clay Bartoše, který se prostřílel z obklíčení.  
135. Poláček Vojtěch   Tvrdonice 308 13.5.1906 9.2.1945   Povoláním dělník, zběhl z nucených prací, zatčen při obklíčení velitele paravýsadku Clay Bartoše, který se prostřílel z obklíčení.  
136. Polívka Josef   Žďárná u Boskovic 28.9.1895 20.2.1945   Jermak, komitét pro národní osvobození, povoláním krejčí
137. Porč Antonín   Zbraslavec u Kunštátu 15.9.1895 12.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povoláním mlynář, zatčen společně s manželkou Andělou
138. Porčová Anděla   Zbraslavec u Kunštáttu 26.2.1904 14.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak,v domácnosti, zatčena společně s manželem Antonínem
139. Pospíšil Antonín   Olomouc        
140. Praxl Václav   Želechovice,Podřevnická 11 24.5.1904 2.3.1945 gestapo Zlín Pro vlast, Jasenná, KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním řídící učitel
141. Procházka Oldřich   Bystřice pod Hostýnem 14.6.1903 13.2.1945   Clay Bystřice pod Hostýnem, povoláním zámečnický mistr
142. Prokop Alois   Fryšava 28.6.1914     Předvoj, pomocník partyzánů, povoláním pekařský dělník, naložen v Jihlavě
143. Pstružina Jan   Slezská Ostrava,Michálkovická 972 5.12.1909     Pomocník partyzánů
144. Pukl Jaromír   Hranice,Komenského 11 27.10.1899 23.12.1944   Clay Hranice, ON velitel okresu, PVVZ, povoláním odborný učitel, více informací v knize K.  Zahradníka: "Nebylo jim přáno žít. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 2009"  zde
145. Randýsek Ludvík   Zlín, Na strhanci 26.8.1926 6.1.1945 gestapo Zlín Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, student, chycen po part akci v Ořechově u Zlína
146. Redl* 21) Bruno   Brňov 18 13.8.1923 19.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, svobodný, povoláním elektromechanik
147. Rennert 22) Václav prap. Hranice,Nádražní 13/15 14.12.1897 5.2.1945 gestapo Brno 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním úředník
148. Režnarová Marie   Moravská Ostrava, Jasenského 5/1930 1.4.1903 8.1.1945   Partyzánka
149. Řeha Vilém   Vsetín, Trávníky 1431 24.10.1916 16.1.1945   Partyzánská skupina LUČ, povoláním technický úředník, vynesl ze Zbrojovky ve Vsetín kopii plánů řízené střely
150. Samlík Leopold   Oslavany 3.5.1923 24.2.1945   Hybeš, B5, povoláním zámečník
151. Sedláček 23) Ladislav   Tetčice u Brna       Povoláním hajný
152. Sedláček Emil   Staré Hamry 31.8.1909 4.3.1945   Sov. desant Miščimenko-Bělovskij, KSČ, zatčen společně s manželkou Marií
153. Sedláčková 24) Marie   Horní Sloupnice 235 13.3.1923 10.3.1945   VELA a R3, povoláním laborantka, přezdívka Manka, zatčena na mostě u Lulče, když smrtelně poranila konfidenta Dvořáka, více k její osobě .
154. Sedláčková Marie   Staré Hamry 22.1.1914 4.3.1945   Sov. desant Miščimenko-Bělovskij, KSČ, zatčena společně s manželem Emilem
155. Sedláková Marie   Jedovnice 23.12.1896 24.2.1945   3. čs. úderná rota, Socialistický pokrok, povoláním úřednice ZÚ Brno
156. Siege 25) Emil   Rožnov p/Radh., Tyršová nábřeží 691 15.5.1914 1.3.1945   ON Val. Meziříčí, Clay, 1. čs. part. brigády J. Žižky, povoláním odborný učitel
157. Schindler Emil   Hulín 159 9.3.1901     R3
158. Sika Antonín   Žďárná u Boskovic, Na strážné 197 18.1.1908 19.2.1945   Pomocník partyzánů, povoláním cestář
159. Sítko František   Zlín 12.4.1914 8.2.1945 gestapo Zlín Clay Zlín, povoláním úředník
160. Skácel František   Zlín,Podhoří 252 23.1.1904 7.2.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín, povoláním řidič
161. Sluka Arnošt   Karviná 15.7.1909 8.3.1945 gestapo Mor. Ostrava Clay Bystřice pod Hostýnem, povoláním poštovní úředník
162. Smílek Josef   Valašské Meziříčí, Žerotínova 813 2.8.1903 12.2.1945   Clay Val. Meziříčí, ženatý, 3 děti, povoláním inspektor pojišťovny
163. Smíšek František   Újezd u Černé Hory 41 18.4.1895 23.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, ženatý, povoláním klempíř, zatčen společně s manželkou Miloslavou
164. Smíšková Miloslava   Újezd u Černé Hory 41 15.1.1919 23.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, vdaná, v domácnosti, zatčena společně s manželem Františkem
165. Soušek 26) Miroslav MUDr. Zlín 29.11.1904 17.2.1945 27) gestapo Zlín Odboj ON, JŽ, KSČ Zlín, ošetřoval partyzány, povoláním dětský lékař, více informací v knize K.  Zahradníka: "Nebylo jim přáno žít. Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 2009"  zde
166. Sousedík Květoslav   Zlín, Strhanec 2372 14.10.1925 28) 12.2.1945 gestapo Zlín Partyzán ( Kaďavý ) zbraně, student, zatčen také bratr Nikolaj
167. Sousedík Nikolaj   Zlín, Strhanec 2372 16.5.1926 17.2.1945 29) gestapo Zlín Partyzán 1. čs. part. brigády J. Žižky, student, zatčen také brat Květoslav
168. Staněk Josef   Žďárná u Boskovic, Na strážné 204 30.8.1908 19.12.1914   Pomocník partyzánů oddílu Jermak, povoláním dělník, zatčen společně s otcem Vincencem a Olgou
169. Staněk Vincenc   Žďárná u Boskovic 132 12.6.1898 19.12.1944   Pomocník partyzánů oddílu Jermak, povoláním dělník, zatčen společně se synem Josefem a Olgou
170. Staňková Olga   Žďárná u Boskovic 132 30.1.1912 19.12.1944   Pomocník partyzánů oddílu Jermak, povoláním švadlena, zatčena společně s Vincencem a Josefem
171. Stibůrek Rudolf   Tvrdonice 147 8.9.1891 9.2.1945 gestapo Zlín Clay, povoláním malorolník, ukrýval velitele paravýsadku Clay Bartoše
172. Strnadel Josef   Ostravice 1907     KSČ
173. Strnadel Tomáš   Staré Hamry 5.4.1920 4.3.1945   Sov. desant Miščimenko-Bělovskij, KSČ, povoláním lesní dělník
174. Strýček* Zdeněk   Vsetín, Podboří 210 25.8.1920 16.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, svobodný, povoláním úředník
175. Sukup 30) Alois   Ostravice 3.4.1913 4.3.1945   Sov. desant Miščimenko-Bělovskij, KSČ, povoláním dřevorubec
176. Sváček Karel   Lipník n/Bečvou,Zámecká 352 5.6.1902 13.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, povoláním řidič, vypátral tajný sklad pohonných hmot a připravoval jeho přepadení partyzány brigády Jan Žižka
177. Světlík Josef   Želechovice 46 19.3.1919 12.3.1945 gestapo Zlín Pro vlast Jasenná, NP Zlín, povoláním úředník UP Zlín, zatčen společně s  bratrem Ladislavem
178. Světlík Ladislav   Želechovice 43 16.1.1924 12.3.1945 gestapo Zlín Pro vlast Jasenná, NP Zlín, student, zatčen společně s  bratrem Josefem
179. Ševčík Jaromír   Březová 212 27.9.1919 leden 1945   Pomocník partyzánů, povoláním truhlář a zemědělec, zatčen společně s Františkem Boďou, když byl navštívit svojí nemocnou matku
180. Ševčík Josef   Velenov u Boskovic 11 11.6.1907 18.2.1945   Jermak, povoláním rolník
181. Ševčíková Marie   Bystřice pod Hostýnem 15.11.1895 8.3.1945   Clay Bystřice pod Hostýnem, povoláním odborná učitelka
182. Šikula Jaroslav   Bystřice pod Hostýnem 14.12.1910 3.2.1945   Pro vlast, podpora partyzánů, povoláním dílovedoucí
183. Šindler* Bohuslav   Krásno n/Bečvou 16.8.1920 16.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, pomocník partyzánů, svobodný, povoláním učitel
184. Šipka Hynek   Staré Hamry 4.8.1895 4.3.1945   Sov. desant Miščimenko-Bělovskij, KSČ, povoláním lesní dělník
185. Škrabal Bohuslav   Tasovice 13 16.8.1913 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, ženatý, povoláním rolník, zatčen společně s matkou Marií, manželkou Jiřinou, bratrem Josefem a sestrami Martou a Jitkou
186. Škrabal Josef   Tasovice 13 28.6.1916 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povoláním řezník, zatčen společně s matkou Marií, švagrovou Jiřinou, bratrem Bohuslavem a sestrami Martou a Jitkou
187. Škrabálková Božena   Lomnička u Tišnova 8 12.1.1923 23.2.1945   3. čs. úderná rota, svobodná, úřednice na pracovním úřadě, více k její osobě zde .
188. Škrabalová Jiřina   Tasovice 13 13.2.1921 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povoláním rolnice, zatčen společně s tchýní Marií, manželem Bohuslavem, švagrem Bohuslavem a švagrovou Martou a Jiřinou
189. Škrabalová Jitka   Tasovice 13 17.10.1924 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povoláním rolnice, zatčen společně s matkou Marií, švagrovou Jiřinou, bratry Bohuslavem a Josefem a  sestrou Martou
190. Škrabalová Marie   Tasovice 13 2.11.1891 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, vdova, povoláním rolnice, zatčen společně se snachou Jiřinou, syny Bohuslavem a Josefem a dcerami Martou a Jitkou
191. Škrabalová Marta   Tasovice 13 26.11.1929 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, studentka, zatčen společně s matkou Marií, švagrovou Jiřinou, bratry Bohuslavem a Josefem a  sestrou Jitkou
192. Škabrahová 31) Růžena   Růžďka u Vsetína 106 17.10.1926 10.1.1945 32) četníci z Dolních Domaslavic 1. čs. part. brigády J. Žižky,  svobodná, zatknuta spolu s Emilem Muroněm a Josefem Videckým na Těšínsku
193. Šotola Josef   Lažany 10.2.1918 6.3.1945   3. čs. úderná rota, povoláním hajný
194. Šťastný František   Skalička 2.2.1903 24.2.1945   3. čs. úderná rota, povoláním rolník
195. Šuléř Miroslav   Lískovec       Povoláním dělník
196. Šustrová Františka   Bystřice pod Hostýnem 6.3.1909 28.2.1945   R3, podpora partyzánů, povoláním prodavačka
197. Táborský* Josef   Lipník n/Bečvou, Čechova 117 16.1.1912 13.3.1945 ZbV KDO 31 Bílá lvice - Jan Žižka, ženatý, povoláním technický úředník
198. Tesař* Dobroslav   Orlová, Nádražní 6 14.3.1921 16.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, 1. čs. part. brigády J. Žižky, svobodný, student
199. Toman* Jaroslav   Valašské Meziříčí,Jiráskova 468 21.9.1914 13.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, 1 dítě, povoláním zámečník
200. Tomeček Josef   Břestek u Uherského Hradiště 24.2.1922     ÚV KSS Bratislava, povoláním prodavač v knihkupectví
201. Treu Otakar   Oslavany,S Růžová 33/52 13.10.1924 24.2.1945   Bojová pětka Blesk, povoláním dělník
202. Úlehla František   Bystřice pod Hostýnem 8.9.1885 28.2.1945   Clay Bystřice pod Hostýnem, bývalý okresní školní inspektor
203. Vaculík František   Želechovice 263 4.2.1905 2.3.1945 gestapo Zlín Pro vlast Jasenná, KSČ-Naše pravda Zlín, NP Zlín, povoláním holič a učitel na odborné škole ve Zlíně
204. Vaculík33) František   Prosenice 22.5.1925 26.1.1945   Člen sokola
205. Vašek* Ladislav MUC. Zubří 15.1.1914 7.3.1945 ZbV KDO 31 Malíkova organizace Val. Meziříčí, ženatý, student medicíny, ošetřoval zraněného partyzána L. Češka
206. Wolner Orakar por. Holešov 1.12.1917 3.1.1945   Clay, por. čs. armády
207. Záleský Oldřich   Zlín,internát 2433 17.4.1923 24.2.1945 gestapo Zlín KSČ-Naše pravda Zlín
208. Zavadil* Ladislav kpt. Valašské Meziříčí,Bezručiva 725 21.7.1906 12.2.1945 gestapo Brno Clay Val. Meziříčí, ženatý, 1 dítě
209. Zdráhal František nadpr. Lipník nad Bečvou,Mlýnská 275 10.1.1906 34) 13.3.1945 gestapo Zlín ON Lipník nad Bečvou, 1. čs. part. brigády J. Žižky, svobodný
210. Zelinka Jan   Brno-Maloměřice,Hamry 8 24.4.1922 6.1.1945   Partyzán Miroslav Tyrš a gen. Svatoň, student, naložen v Jihlavě
211. Zelínková Marie   Brno-Maloměřice,Hamry 8 23.1.1921 6.1.1945   Partyzánka Miroslav Tyrš a gen Svatoň, studentka, naložen v Jihlavě
212. Zlatník Jan     16.11.1897      
213. Zlatohlávek Josef 35)   Zlín,internát 1279 5.2.1926 36) 13.3.1945 gestapo Zlín Tomáš Zlín
214. Zouharová Alžběta 37)   Jedovnice 19.11.1897 24.2.1945   3. čs. úderná rota, povoláním úřednice
215. Zvonek 38) František   Vysoké Pole 18.6.1928      
216. Žáček František   Žďárná u Boskovic 171 24.8.1904 19.2.1945   Jermak, komitét pro osvobození, povoláním tesařský dělník
217. Žanďovský Karel   Skalička 49 21.11900 24.2.1945   3. čs. úderná rota, povoláním mlynář
218. Žanďovský Vladislav   Skalička 14 27.5.1898 24.2.1945   3. čs. úderná rota, povoláním školkař
                 
* Originál fotografie najdete v  Moravském zemském archivu v Brně -  Státní okresní archiv ve Vsetíně.
1) někdy je uváděno datum 30.3.1885
2) někdy je uváděno datum 17.12.1926
3) někdy je uváděno datum 14.4.1920
4) někdy je uváděno datum 26.6.1925
5) někdy je uváděno datum 31.5.1919
6) někdy je uváděno datum 9.6.1912
7) někdy je uváděno datum 11.3.1945
8) není uvedena v žádných seznamech, ale dle poválečného svědectví Rakouského vězně Kanduta, kápa z krematoria, byla při prohlídce šatů popravených vězňů z transportu "KL3" nalezena její legitimace 
9) někdy uváděn jako Bedřich
10) někdy uváděn jako Koropata
11) někdy je uváděno datum 20.1.1918
12) ve většině dokumentů uváděn jako Vladimír, ale na pomníku má uvedeno Ladislav
13) někdy je uváděno datum 11.7.1922
14) někdy je uváděno datum 12.9.1905
15) někdy je uváděno datum 27.7.1909
16) někdy uváděn jako Matějov
17) někdy uváděna jako Matějová
18) někdy uváděn jako Václav
19) někdy uváděn jako Palát
20) někdy je uváděno datum 24.12.1905
21) někdy uváděn jako Rendl
22) někdy uváděn jako Renert
23) někdy uváděn jako Sládeček
24) někdy uváděna jako Sládečková
25) někdy uváděn jako Siege
26) někdy uváděn jako Souček
27) někdy je uváděno datum 7.2.1945
28) někdy je uváděno datum 14.10.1928
29) někdy je uváděno datum 6.1.1945
30) někdy uváděn jako Soukup
31) není 100% jisté, že byla v transportu. V knize Marie Hrošové "Na každém kroku boj" je uvedena. Někdy chybně uváděna jako Škabrachová
32) někdy je uváděno datum zatčení 1.2.1945 v Růžďce díly zradě partyzána Emila Muroně
33) není 100% jisté, že byl v transportu. Podle nápisu na pamětní desce v Prostějově zemřel 8.5.1945 v KT ve Flossenburgu
34) někdy je uváděno datum 10.1.1908
35) někdy uváděn jako František
36) někdy je uváděno datum 15.2.1926
37) někdy uváděna jako Eliška
38) není 100% jisté, že byl v transportu. V knize Marie Hrošové "Na každém kroku boj" je uveden

Tato stránka byla naposledy aktualizována dne 23. 04. 2018